Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Inntektene fra de 60 parkeringsplassene utgjør en betydelig andel av eiendommens totale inntekter. (Foto: Google Street View)

Varsler erstatningskrav for 60 p-plasser

Hvis prosjekt Bilfritt byliv legger begrensninger på kjøring til bilheisen i Akersgata 45, vil eierselskapet ha tapet dekket av kommunen.

Tore Årdal

mandag 7. august 2017 4:00 (Oppdatert 6. august 2017 22:43)

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Backegården i Akersgata 45 ligger i sonen for bilfritt byliv i Oslo sentrum. I eiendommen er det to plan med underjordiske garasjeplasser, totalt ca. 60 parkeringsplasser. Tilkomst til plassene er via bilheis med innkjøring fra Grensen.

I et brev til Plan- og bygningsetaten (PBE) skriver Malling & Co Forvaltning at eiendommen ble oppført i 1964, og at parkeringsdekning på det tidspunkt var en forutsetning/føring fra offentlige myndigheter ved oppføring av kontor/næringsbygg.

Malling & Co Forvaltning, som representerer eierselskapet Backegården DA, viser til at inntektene fra de 60 parkeringsplassene utgjør en betydelig andel av eiendommens totale inntekter. Parkeringsplassene leies ut til både byggets kontorleietakere og til eksterne.

– Det er ikke korttidsparkering i anlegget, slik at ut/innkjøring i all hovedsak kun skjer én gang pr. plass pr. dag. På overnevnte bakgrunn vil det være av avgjørende betydning at innkjøring til bilheisen i Grensen opprettholdes, og at det tas hensyn til dette ved områderegulering av sentrum, skriver Malling & Co Forvaltning til PBE.

Forvaltningsselskapet påpeker at dersom det legges begrensninger på kjøreadkomst til eiendommen, «vil dette kunne medføre inntektstap for eiendommen».

– Det varsles med dette at eierselskapet bak eiendommen vil søke et slikt inntektstap erstattet av kommunen, heter det i brevet.

Malling & Co Forvaltning ber om tilbakemelding, når grunnlag for dette foreligger, på at innkjøring til eiendommen opprettholdes også ved implementering av kommunens planer for bilfritt byliv.

Ifølge årsregnskapet for 2016 er Grosserer Joh Jørg Backe og Hustru Thora Maries Offentlige Legat blant eierne av Backegården DA.

  • Kristin Burmeister

    Spennende hva som ville ha skjedd hvis alle næringer med inntektstap pga galskapen i indre by hadde slått seg sammen og gjort det samme.

  • Lennart Kyllesø

    Hvis man har en forretningsmodell som baserer seg på myndighetskrav fra 60-tallet, er det kanskje på tide å tenke nytt?

  • Terje Kristiansen

    Kommunene er jo mestere i å ødelegge for privatpersoner og privat næringsaktivitet. Det gjelder å komme med nye forordninger i så rask takt at det er umulig å tilpasse seg.

Siste nyheter Estate Norge

Kjøper to eiendommer

Nyheter / fredag 20. oktober 2017

Norion henter fra DNB Næringsmegling

Nyheter / fredag 20. oktober 2017

Colliers styrker laget

Nyheter / fredag 20. oktober 2017

Dagens trippel fra Npro – tjente over 600 mill. i tredje kvartal

Nyheter / fredag 20. oktober 2017

Eks-byutviklingsbyråd lanserer kjempeprosjekt på hjemmebane

Nyheter / fredag 20. oktober 2017

Billigbutikker løfter leieprisene på Karl Johan (+)

Pluss / fredag 20. oktober 2017

Siste nytt fra Naringseiendom.no

God aktivitet på Bryn-Helsfyr

Nyheter / fredag 20. oktober 2017

Over 500 nye boliger, to nye skoler, ny kultur- og idrettspark, nye servicetilbud og en rekke spennende kontorbygg er under oppføring. Og det tegnes store, nye leieavtaler.

Sveriges første utekontor

Nyheter / torsdag 19. oktober 2017

Castellum har testet et helt nytt konsept i Växjö; Et utendørskontor spesielt designet for både konsentrasjonsarbeid og møter i fri natur.

Justering til markedsleie ved forlengelse av leieforholdet

Nyheter / onsdag 18. oktober 2017

Ved inngåelse av leieavtale i næringsforhold ønsker gjerne leietaker opsjon på forlengelse av leieforholdet ved utløpet av leieperioden. Stadig vekk oppstår det uenighet mellom utleier og leietaker om partenes rettigheter ved en eventuell forlengelse. Ved å innarbeide gjennomtenkte forlengelsesklausuler ved inngåelse av leieavtalen kan forutberegneligheten økes og ressurskrevende tvister i etterkant forhindres.

Tre nye coworking-tilbud

Nyheter / tirsdag 17. oktober 2017

Bryn-Helsfyr får snart tre nye cowworking space.

Morgendagens medarbeidere

Nyheter / mandag 16. oktober 2017

– Hva ønsker de?

Millenials

Nyheter / fredag 13. oktober 2017

Slik kommuniserer du med den nye generasjonen.