MILLIARDBYGG: I tillegg til leieinntektene kommer inntjeningen fra konferansesenteret.
MILLIARDBYGG: I tillegg til leieinntektene kommer inntjeningen fra konferansesenteret.

Kommune-Norge drar inn 3.000 kroner per kvm i Vika

I 1957 betalte norske kommuner 9 millioner kroner for Haakon VIIs gate 9 i Vika. Nå håver de inn leieinntekter på kremeiendommen.

Publisert

Kommunenes Hus i Oslo ble innviet i september 1957. Alt i alt kostet huset inklusive tomt, men uten kontoroppdeling og innredning, ca. 9 millioner kroner.

Det er ingen tvil om at kommunene har vært smarte både med kjøpet og senere utvikling av eiendommen. I fjor genererte Kommunenes Hus leieinntekter på 46,1 millioner kroner. Med et areal på 15.400 kvadratmeter gir det en gjennomsnittlig leieinntekt på like under 3.000 kroner per kvadratmeter.

Inntektene på eiendommen er realiteten enda høyere. I tillegg til leieinntektene kommer andre driftsinntekter (konferansesenter, servering) på 13,5 millioner kroner.

Overskudd før skatt landet i fjor på 8,6 millioner. KS med datterselskaper er selv største leietaker i bygget.

– Styret vurderer at selskapet har tilstrekkelig likviditet og forsvarlig egenkapital. I forbindelse med koronautbruddet er styrets vurdering at eventuelle effekter av situasjonen ikke forventes å utgjøre en vesentlig risiko for selskapet. Om nødvendig har KS som eier bekreftet at de er beredt til å yte konserninterne lån dersom det likevel skulle oppstå likviditetsbehov for å sikre fortsatt drift, heter det i styreberetningen for Kommunenes Hus AS.

Estate Magasin skrev i 2017 at eiendommen da hadde en markedsverdi på ca. 1 milliard kroner. I 1986 overtok Kommunens Hus naboeiendommen Munkedamsveien 3B med tilhørende leiekontrakter. Bygget ble sammenføyd med Haakon VIIs gate 9, slik at eiendommen ble en integrert del av hovedbygget med felles gårds- og bruksnummer.

I 2006 ble en større ombygging og modernisering av kontorarealene i 2.-5. etasje avsluttet. Fem år senere ble det igangsatt en omfattende rehabilitering, ombygging og påbygging på resterende deler av bygget, blant annet med to nye etasjer mot Munkedamsveien, nye inngangspartier i begge bygg og et helt nytt og utvidet møtesenter. Dette ble ferdigstilt i 2013.

Powered by Labrador CMS