Juss

Eiendomsprofil må punge ut etter å ha solgt bolig stappfull av skjeggkre

Huskjøperne ble tilkjent erstatning på nesten to millioner kroner, etter at det ble konstatert at det vrimlet av skjeggkre i hele boligen.

EKSTREMT TILFELLE: Selv garvede skadedyrbekjempere reagerte på det store antallet skjeggkre i den relativt nye boligen. I retten ble selgerne og eierskifteselskapet Protector dømt til å betale erstatning på nærmere to millioner kroner.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

En junidag i 2017 fikk et samboerpar tilslag på en bolig i Holmenkollen. Kjøpesummen landet på 11,75 millioner kroner. Rekkehuset var oppført i 2009 og fremstod fremdeles som nytt. I september samme år flyttet kjøperne inn.

Malurt i begeret
Men kort tid etter innflyttingen reagerte den nye husfruen på noen rare insekter i boligen. Umiddelbart forstod hun ikke hva det var. Da hun fant et av insektene i kaffekoppen sin, innså hun at dette ikke kunne være normalt. Etter et raskt søk på internett skjønte familien at det var skjeggkre.

Det hårete insektet ble funnet over alt og til alle døgnets tider. Det ble oppdaget skjeggkre på åpne gulvflater midt på gulvet og i lukkede områder som kjøkkenskuffen. Skadedyrselskapet Mycoteam ble kontaktet. De satte ut limfeller. Disse skulle egentlig stå i fire uker, men måtte samles inn allerede etter to uker fordi de var fulle.

LES OGSÅ: Denne kaster skygger over Oslos boligmarked

Selgerne er også et par, hvor mannen i 40-årene er en kjent eiendomsprofil i Oslo. Han er styremedlem i et 40-talls selskaper, og han arbeider i dag i et av de større eiendomsselskapene i hovedstaden. Paret har bodd i huset i Holmenkollen siden 2010.

Dialog mellom kjøperne og selgerne førte ikke frem, og i januar i år møttes partene i Oslo tingrett. Kjøperne krevde heving av kjøpet, subsidiært tre millioner kroner i erstatning. Kjøperne møtte med Oslo Advokatkontor AS ved advokat Tine Beate Eriksen, mens prosessfullmektig for selgerne var advokat Nils Henrik Varmann Jørgensen.

Selgerne hadde tegnet eierskifteforsikring i Protector, som dermed også måtte stå til rette for søksmålet fra kjøperne.

7000 skjeggkre
I retten kom det frem at boligen har en uvanlig stor forekomst av skjeggkre, og selv erfarne skadedyrbekjempere har blitt overrasket. I henhold til Mycoteams standardtabell klassifiseres en populasjonsindeks på 60 som «meget stor». I boligen i Holmenkollen gikk fangstresultatet i taket med en indeks på 117. Saken skilte seg i tillegg ut ved at det forekomsten av skjeggkre var på like høyt nivå i alle etasjene.

LES OGSÅ: Skjeggkre hos Plan- og bygg i Oslo – også i kantinen

Skadedyrbekjemperne reagerte også på at skjeggkreene ble observert midt på blanke dagen, all den tid skjeggkre er nattaktive. En nærmere kalkulasjon av antallet skjeggkre summerte seg til hele 7000 individer.

– Både det å leve med en så omfattende mengde skjeggkre og det å stå i denne prosessen innebærer en klar og synbar psykisk belastning for kjøperne, bemerker retten ved dommerfullmektig Marie Falchenberg.

Tok med skjeggkre i retten
Selgerne hadde krysset av på «nei» på spørsmålet i egenerklæringsskjemaet om det hadde vært skadedyr i boligen. I retten sa selgerne at de fra tid til annen har sett ulike insekter i boligen, men «at dette ikke har vært oftere enn det som er vanlig».

Kjøperne stilte i retten med to forseglede glass med skjeggkre, uten at selgerne dro kjensel på innholdet.

– Retten mener skjeggkreangrepet alt i alt er såpass unikt og omfattende at det utgjør et vesentlig avvik fra det kjøperne hadde grunn til å regne med, uten hensyn til om man legger til grunn at en viss forekomst av skjeggkre hadde vært påregnelig, står det å lese i rettspapirene.

Retten er derfor klar på at det foreligger en mangel etter avhendingsloven, men faller ned på at det ikke er grunn god nok til heving.

– Retten har vært noe i tvil om hevingsspørsmålet siden tilstedeværelsen av skjeggkre i boligen har vært og er så omfattende at det må antas å være en stor psykisk belastning for kjøperne å bli boende i boligen mens utbedringen pågår, skriver retten – og viser til at det er “et særlig komplisert angrep med sannsynlighet for flere arnesteder i hver etasje”.

LES OGSÅ: – Skjeggkre reduserer boligverdien med 25 prosent

Selgerne ble ikke trodd
Retten brukte noe tid på å vurdere troverdigheten til selgerne, som altså opplyste at de aldri hadde registrert skjeggkre i hjemmet sitt. Retten konkluderer med at det samlet sett er «overveiende sannsynlig at selgerne har sett skjeggkre i boligen såpass mange ganger at de i det minste måtte kjenne til at dette var et gjentakende og unormalt stort problem».

Det føyes til «at selgernes svar knyttet til insektobservasjoner for retten har fremstått vage og unnvikende».

Kjøperne ble tilkjent 1.771.180 kroner i erstatning, som skal dekke verdiforringelse, utbedringskostnader og dekning av utgifter til faglig bistand. De krevde også erstatning for at de ikke hadde blitt opplyst om at en sykkelvei var planlagt rett ved boligen, men dette kravet ble avvist av retten. Kjøperne ble skjønnsmessig tilkjent erstatning for sakskostnader med 150.000 kroner, da de ikke nådde frem med alle sine krav.

Dommen falt 30. januar. Det er ikke kjent om saken vil bli anket.

LES OGSÅ: Mener skjeggkre går en mørkere fremtid i møte

Bøhler og Hagen dropper boliger
Utvikling
Syndikeringsaktør tjente 44 mill. (+)
Analyse
Kjøpte utleieboliger – skal pusse opp og selge (+)
Transaksjoner
Planer for kjøpesenter krympet kraftig
Utvikling
Her kommer det hjelpesenter for smådyr
Utvikling
Med PLUSS får du faglig påfyll i hele sommer! Bli PLUSS-abonnent her!
Nok et gigantisk milliardprosjekt
Bolig
Pecunia kjøpte leiegård (+)
Transaksjoner
Solgte eiendomsportefølje til Pareto
Transaksjoner
Byråden trakk seg fra stillingen
Aktuelt