MANGE KJØPERE: - Noen aktører har signalisert krigskasse med håp om å kjøpe eiendommer med koronarabatt, men lave renter og nokså fleksible banker har til en viss grad motvirket den mulige koronaeffekten, sier advokat og partner Line Ravlo-Losvik i DLA Piper.
MANGE KJØPERE: - Noen aktører har signalisert krigskasse med håp om å kjøpe eiendommer med koronarabatt, men lave renter og nokså fleksible banker har til en viss grad motvirket den mulige koronaeffekten, sier advokat og partner Line Ravlo-Losvik i DLA Piper.

- På vei tilbake til normalen

- Det er utrolig gøy å se at det er såpass mange transaksjoner som har kommet i gang igjen i markedet. Det lover veldig godt, sier Line Ravlo-Losvik, partner i advokatfirmaet DLA Piper.

Publisert Sist oppdatert

12. mars ble en merkedag for mange. Norge stengte ned, transaksjoner ble trukket tilbake, rettssaker ble avlyst, kontorer og møteromsavdelinger ble lukket og konferanser og foredrag ble avlyst.

Også advokatene som jobber tett opp mot eiendomsbransjen fikk merke endringene, og advokathverdagen gikk over natten fra møter og transaksjoner til hjemmekontor, Teams, Zoom, Skype og COVID-19-spørsmål.

Blant disse advokatene er Line Ravlo-Losvik, partner i advokatfirmaet DLA Piper. Når vi møter henne nærmest løper hun mellom møter i den stekende solen i hovedstaden. Den normale hverdagen er i ferd med å vende tilbake.

- Det er utrolig gøy å se at det er såpass mange transaksjoner som har kommet i gang igjen i markedet. Det lover veldig godt, sier Ravlo-Losvik.

- Det var rart å måtte omstille seg over natten. Klausuler måtte leses på nytt i lys av en totalt endret situasjon, antall henvendelser fra utleiere og leietakere var massiv. Hvilke rettigheter hadde man? Posisjonering, samarbeid, samspill – balansen var hårfin for mange, sier hun.

Hun brukte i slutten av mars og store deler av april det meste av timer på koronaspørsmål, og bare et fåtall transaksjoner løpte videre uendret. Men lyspunkter var det hele tiden.

- Vi fikk blant annet en budaksept på en transaksjon fredag 13. mars. Da tenkte jeg – dette går bra! Men jeg må nok innrømme at jeg trodde krisen skulle vare kortere og markedet normalisere seg raskere. Evig optimist som jeg er, så trodde jeg at dersom alle fulgte rådene og vi gav det et par uker, så var mye gjort, sier Ravlo-Losvik.

Etter seks uker på hjemmekontor dro hun tilbake på kontoret. Begynte med fysiske møter igjen. Lapper på annen hver stol om «sitt ikke her», snorer for å markere hvilke stoler som ikke skulle benyttes. Begrenset antall personer i møtene til å begynne med. Vaske bordene med sprit mellom møtene.

- Det var utrolig godt å se folk igjen – på ordentlig. Og mange transaksjoner er mye enklere å få på plass når partene kan møtes og diskutere spørsmål over bordet. Mange transaksjoner dreier seg om å skape felles forståelse og finne balanserte løsninger. Min erfaring har alltid vært at det er enklere å oppnå det når partene kan se hverandre inn i øynene, sier hun.

Og flere transaksjoner har det blitt. Leiekontraktsforhandlinger har vendt tilbake – både små og store kontrakter, og for ulike typer lokaler. Både kontor, helsetjenester, butikk, lager/logistikk, bolig og servering. Og på enkelte lokaler har det endog vært kamp blant flere leietakere, opplyser DLA-partneren.

Men hun må innrømme at DLA Piper ikke har vært med på noen nye hotelleiekontrakter de siste to månedene.

- Reiseliv er nok en av de bransjene som er hardest rammet. Noen butikker har også lidt tap, men det er faktisk flere butikker som har opplevd salgsøkning. Tannleger, frisører og mange andre opplevde fulle bøker når de kunne åpne igjen. Det er lett å se hen til de store overskriftene, med Zara som legger ned butikker og butikker som går konkurs, men det er viktig å ikke la de negative oppslagene styre troen på fremtiden i stedet for å vektlegge det som faktisk er bra, og se de aktørene som kommer styrket gjennom krisen, tilføyer Ravlo-Losvik.

Det er ikke bare på leiekontraktssiden at markedet går i retning av det normale. Også på transaksjoner har DLA Piper erfart oppsving.

- Det har kommet flere budaksepter etter påske, og også det viser en god og nesten normal spredning på type eiendom. Noen aktører har signalisert krigskasse med håp om å kjøpe eiendommer med koronarabatt, men lave renter, og nokså fleksible banker har til en viss grad motvirket den mulige koronaeffekten, og noen eiendommer selges til og med til en lavere yield nå enn før koronakrisen traff Norge, fremhever Ravlo-Losvik.

Eiendommene som omsettes omfatter mye boligutvikling, men også mange tradisjonelle næringseiendomstransaksjoner.

- De hyggelige statistikkene for boligpriser for mai, har etter vår erfaring virket positivt inn på boligutviklingssakene, hvor vi har sett flere ulike, nye transaksjoner og optimistiske aktører. Selv om noen aktører har signalisert redusert takt i nybygg og salg, er dette et marked med mange aktører, og dersom noen er reserverte, så kan det gi gode muligheter for andre, sier hun.

DLA Piper har vært involvert i transaksjoner tilknyttet boligutvikling, bygårder, helse/institusjon, kontor, lager/logistikk og spesialbygg, både i Stor-Oslo og i andre byer.

- Det som er spesielt hyggelig å se, er at det også gjennomføre retailtransaksjoner. Men beliggenhet er nok minst like viktig som før koronakrisen tilføyer hun.

Bankene er også med på nye transaksjoner. Og selv om mange har meldt om økte marginer og lang saksbehandlingstid, er bildet her også mer nyansert.

- Dette blir jo synsing, men mitt inntrykk er at de solide eiendomsaktørene med lange relasjoner til sine bankforbindelser, fortsatt opplever positive og smidige banker som låner ut penger også til nye investeringer. Marginene varierer også veldig. Men det viktigste for markedet er tross alt at bankene er der, de er ofte løsningsorienterte og mitt inntrykk er at også bankene ønsker fart i markedet og normalisering.

- Så oppsummeringen blir at det normaliserer seg mer og mer i markedet?

- Ja. Det er mitt inntrykk. Noen områder vil kanskje aldri bli de samme igjen, og noen vil være berørt lenge, men det er all grunn til optimisme fremover, avslutter Line Ravlo-Losvik.