FORNØYD MED TALLENE: Solon-sjef Stig L. Bech.
FORNØYD MED TALLENE: Solon-sjef Stig L. Bech.

Gode resultater for Solon

Inntjening på rekordnivå i årets første ni måneder, men har fall i prosjektmarginene.

Publisert Sist oppdatert

Ferske kvartalstall viser at Solon Eiendom ASA hadde «all time-high» i resultat de første ni månedene i 2019. EBITDA økte fra 209 millioner kroner i de første ni månedene i 2018 til 216 millioner kroner i samme periode i 2019.

LES OGSÅ: Solon vil bygge på Ulsrud

Av kvartalspresentasjonen fra den børsnoterte boligutvikleren, fremgår det også at driftsinntektene i Solon har økt fra 897 millioner kroner i de første ni månedene i 2019, til 1 260 millioner kroner i samme periode i 2019.

Kvartalstallene viser en prosjektmargin på 16 prosent, som er en nedgang fra 23 prosent i samme periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgspris per enhet i de første ni månedene i 2019 var 5,3 millioner kroner sammenlignet med 6,6 millioner kroner for samme periode i 2018. Nedgangen i gjennomsnittlig salgspris forklares i hovedsak med at konsernet i 2018 solgte flere enheter i sentrumsnære områder.
Av 166 solgte enheter i de ni første månedene av 2019, er 162 enheter i Stor-Oslo (Buskerud og Akershus) og fire enheter i det sentrale Oslo.

Solon Eiendom ASA (med datterselskaper) har 379 enheter under produksjon, hvorav 83 prosent er solgt ved utgangen av tredje kvartal 2019.

– Vi produserer jevnt og godt. De fleste av prosjektene er i normal fremdrift, sier CEO Stig L. Bech i en kommentar til Estate Nyheter.

– Det gode driftsresultatet er som alltid en kombinasjon av tilstrekkelig mengde prosjekter som leveres til rett kvalitet og rett tid. Solon bygger boliger av høy kvalitet i den utvidede Oslo-regionen, med særlig fokus på de sentrale knutepunktene nær offentlig infrastruktur.

– Vi er fortsatt i en periode der salgstallene er relativt lave. Dette skyldes de vanlige variasjonene i utviklingsprosjektene, poengterer Bech.

LES OGSÅ: Solon hentet 346 mill.

Prosjektene løper over flere år, og det vil variere når salgsstart og ferdigstillelser finner sted.

– Det vi imidlertid vil se i årene fremover er at de større kjøpene som er gjort den siste tiden, gjør det lettere å etablere en jevn produksjon også hva gjelder salg. Vi har kjøpt prosjekter med veldig høye antall boligenheter, og jobber nå med å klargjøre disse for endelig regulering og salg.

Blant disse inngår Icopal på Fjellhamar og Fløisbonn på Sofiemyr.

– Men – aller først er det mange spennende salgsstarter i køen. Blant de første salgsstartene som kommer er Staversletta i Bærum, Hafjell på Lillehammer, Dyster Eldor på Ås, Veslebukta i Oppegård og Skogsnarveien i Ski, avslutter Bech.

Se også Stig Bech forklare hvorfor Solon oppnår høye salgspriser på Estate Play: