BOLIGSALG: Daniel Kjørberg Siraj opplever større salg enn på lenge.

Høyeste salgstakt for Obos på over to år

Boligkjøperne virker å være på vei ut av dvalen og forrige uke solgte boliggiganten 125 boliger. 

Publisert

– Vi må tilbake til februar 2022 for å finne lignende salgstakt som vi har opplevd den siste uken. Vi solgte 125 boliger i forrige uke og i hele april er det solgt 261. Dette er gode tall og bekrefter det underliggende boligbehovet som hele tiden har vært i markedet. Det er tydelig at et mer stabilt rentenivå over tid kombinert med lavere prisvekst generelt har ført til at kjøperne er tilbake, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Om man har planer om kjøp av nybolig tror Siraj at det kan være gunstig å slå til nå.

– Slik markedet har vært en lengre periode tror jeg det er lurt å posisjonere seg for kjøp av nybolig nå. Den lave byggetakten de foregående 18 månedene gjør at det de neste to årene kommer langt færre nye boliger i markedet, noe som kan føre til prispress, påpeker han.

23 av boligene som ble solgt i forrige uke ble solgt med boligkjøpsmodeller Deleie og Bostart, og i hele april ble det solgt 43. I Stor-Oslo har det over tid vært rundt 50 prosent som kjøper med boligkjøpsmodell.

– Selv om salgstallene har tatt seg opp tyder andelen av salg gjennomført med Bostart og Deleie at det fortsatt er utfordrende for mange å ta steget inn i boligmarkedet. Økt boligbygging over tid er hovedløsningen på denne utfordringen, men kjøpsmodeller bidrar til å hjelpe mange inn på boligmarkedet, poengter Siraj.

At salget tar seg opp gjør også at Obos setter fart på boligbyggingen.

– Det gir oss mulighet til å starte nye prosjekter. Vi har den senere tiden hatt flere salgsstarter og det kommer flere. Vi er nå forsiktig optimistiske med tanke på fremtiden. Gitt den lave igangsettingen det siste halvannet året, mener vi det er riktig å øke takten noe nå, sier Siraj.

Powered by Labrador CMS