RENTER OG YIELD: Odd Reitan.

Reitan skrev ned eiendomsverdien med 2,7 milliarder 

Colonialmajoren fikk smake renteøkningene som alle andre. 

Publisert Sist oppdatert

Årsrapporten for familieselskapet Reitans samlede virksomhet viser en totalomsetning på 143 milliarder kroner for 2023, opp 13 milliarder fra 2022. 

Verdijusteringer i samlet eiendomsportefølje ble minus 2,7 milliarder (minus 0,3 mrd.). Resultat før skatt inkludert verdijusteringer eiendom ble 0,6 milliarder (1,9 mrd.).

Driftsresultat før verdijusteringer i eiendomsporteføljen ble 4,1 milliarder mot 4 milliarder i 2022. Driftsmargin før verdijusteringer eiendom ble 2,9 prosent (3,1). Resultat før skatt før verdijustering eiendom ble 3,3 milliarder (2,1).

Reitan-rapporten melder at leieinntektene i 2023 ble 1,8 milliarder (1,5 mrd.). Resultat før skatt før verdijusteringer ble 444 millioner. Resultat før skatt etter verdijusteringer ble minus 2,8 milliarder kroner.

– Vi har som alle andre aktører i eiendomsmarkedet justert ned eiendomsverdiene etter en periode med stigende yielder, og merker også at rentenivået gjennom året er betydelig høyere enn året før. Reitan Eiendom er imidlertid fortsatt et meget solid selskap, og våre eiere har vilje og evne til å satse videre på eiendom. Mot slutten av året viste de dette konkret gjennom å tilføre selskapet 1,4 milliarder kroner i egenkapital, sier administrerende direktør Trond Mellingsæter.

Takler justeringene godt

Holdingsselskapet Reitan eier Reitan Retail, Reitan Eiendom og Reitan Kapital. I tillegg til Britannia Hotel, Posten Moderne og deler av Nye Hjorten Teater.

– Vi har sammen med våre leietakere utviklet og bygget en solid eiendomsportefølje. Med økt rentenivå har vi som andre eiendomsaktører nedjustert våre eiendomsverdier i 2023. Vår finansielle robusthet gjør at vi takler slike verdijusteringer godt, påpeker finansdirektør Kristin S. Genton.

Ifølge rapporten var fjorårets høydepunkter rekordavkastning i Reitan Kapital, godkjennelse av overtakelsen av Aldi-butikkene i Danmark og kjøpet av Entras portefølje i Trondheim.

– Det er helt utrolig at vi har kjøpt mitt forbildekonsept fra 1970-tallet, sier administrerende direktør Odd Reitan om Aldi-kjøpet.

Tre satsingsområder

Reitan Eiendom satser på sentrumseiendom i Trondheim, Bergen og Oslo, logistikk- og industrieiendom i Skandinavia samt handelseiendom i Skandinavia.

– Reitan Eiendom har i 2023 beredt grunnen for videre vekst. Vår visjon er å være det mest verdidrevne eiendomsselskapet, og i våre selskaper jobbes det med å levere solid underliggende drift i alle ledd, sier Trond Mellingsæter.

De nærmer seg fullføring av tre større prosjekter i Trondheim – Nordre gate 12 er snart ferdig rehabilitert og klart for innflytting mot slutten av 2024. Kulturkvartalet med Posten Moderne og Nye Hjorten Teater tar imot de første gjestene på nyåret i 2025.

Relog fullførte flere nybygg i fjor, som Mesterbakeren i Trondheim og rugeriet til Norsk Kylling på Støren. Til høsten rykker studentene inn i det nye Campus Kristiansund, sammen med Nordmøre Energi og andre leietakere. I Bergen sentrum nærmer det seg oppstart av to større prosjekter i regi av VestenFjeldske Eiendom – Castbergkvartalet og Eldoradogården.

Mot slutten av 2023 overtok Reitan Eiendom ansvaret for å utvikle Rema-butikker i Norge.

 – Vi skal også være medeier i store deler av eiendomsmassen til Rema 1000 i Danmark fremover. Gjennom Rebus Utvikling ser vi frem til å være en solid bidragsyter til videre vekst. Våre folk har jobbet godt med å lande avtalen med Entra om å overta deres eiendommer i Trondheim. Etter planen vil dette skje 1. juni, påpeker Mellingsæter.

Powered by Labrador CMS