ØKTE LANGE RENTER: Analysesjef Hans Petter Skogstad i Cushman & Wakefield Realkapital mener at man kan få økte yielder igjen dersom de lange rentene fortsetter oppover.

Få, men store transaksjoner

Transaksjonsmarkedet i 2024 er preget av få, men store transaksjoner. Markedet drives av kjøpere med aktører med god tilgang på kapital og selgere som har likviditets- og soliditetsbehov.

Publisert

Det skriver Cushmabn & Wakefield Realkapital om transaksjonsmarkedet i sin ferske markedesoppdatering. Under overskriften Tålmodighet er fortsatt stikkordet, melder eiendomsrådgiveren om lange renter som har løftet seg i takt med at aktørene får mindre tro på rentekutt i USA. En inflasjon som ikke kommer ned raskt nok og fortsatt høy aktivitet i den amerikanske økonomien gjør at markedet nå venter det første rentekuttet fra den amerikanske sentralbanken først kommer i september. Samtidig gjør utviklingen i USA og uro internasjonalt sitt til at kronen er svak, noe som Cushman & Wakefield Realkapital (CWR) mener gjør det sannsynlig at det første rentekuttet fra Norges Bank ikke kommer før i desember.

Ifølge CWR er det norske transaktsjonsmarkedet så langt i år preget av få, men store transaksjoner. Volumet, målt i kroner, er høyere enn på samme tid i fjor, men antall transaksjoner er vesentlig lavere. Blant transaksjonene som er gjort i år, er NIAMs kjøp av Ahlsells nye sentrallager i Eidsvoll for 1,45 milliarder kroner, Nreps kjøp av Karl Johans gate 12, KLP Eiendoms kjøp av Stortorvet 7 for 2,5 milliarder og NPROs kjøp av Equinor-bygget for 2,84 milliarder.

– Det er aktører med god tilgang på egenkapital, enten gjennom egen balanse eller forhåndskommiterte midler, som står for de store kjøpene. På selgersiden er det fremdeles salg som tvinges frem av likviditets- eller soliditetsbehov. Med utsikter til at rentekuttene utsettes, vil denne trenden trolig fortsette, skriver CWR i oppdateringen.

Eiendomsrådgiveren ser uendrede yield-nivårer, samtidig som lange renter har steget med ca. 30 basispunkter.

– Fortsetter de lange rentene å stige, kan det legge oppad press på yieldene, skriver CWR videre.

Powered by Labrador CMS