Annonsørinnhold

Anja Myreng Skaran, Avdelingsleder energi- og miljørådgivning

10 gratistiltak for energivennlig drift

Det er mulig å redusere energiforbruket med 10-20 % ved hjelp av enkle tiltak med lav eller ingen kostnad uten at det går ut over komforten til de som befinner seg i bygget. Det er et bra tidspunkt å kontrollere at innstillingene er riktige nå før ferietiden setter inn. Her følger noen tips til god sommerdrift:

1. Kontroller driftstidene for ventilasjon

Gå over klokkeslett og timeplaner og kontroller at driftstider stemmer overens med når bygget er i bruk, slik at ventilasjonen slås av når den ikke trengs og at den skrus ned i ferieperioder.

 

2. La innetemperaturen variere noe med årstidene

Følelsen av hva som er passelig innetemperatur varierer med bekledning og hva man er vant til utendørs. Man kan gjerne sette høyere innetemperatur på varme sommerdager enn om vinteren, noe som gir mindre behov for kjøling.

 

3. Kontroller ventilasjonen ved hjelp av SD-anlegget

Se spesielt på temperaturer mellom varmebatterier og status på pumper og ventiler. Her er det mulig å plukke opp feil som lekkasje i blandeventiler eller feil innstillinger i SD-anlegg.

 

4. Benytt frikjøling om sommeren om mulig

I varme perioder kan man skru på ventilasjonen om natten og utnytte den naturlig kjølige luften. Da sparer man energi, og det er lettere å holde temperaturene nede på dagtid. Pass på at varmeveksleren er frakoblet ved frikjøling.

 

5. Ta en befaring

Automatikk er ikke alltid til å stole på, så kontroller jevnlig at innstillinger stemmer og at teknisk utstyr fungerer. Gå en runde ute på bygget, gjerne utenom driftstid, og bruk energioppfølgingssystemet og SD-anlegget som hjelpemidler. Følg ekstra godt med ved endrede innstillinger og etter servicebesøk.

 

6. Bli kjent med SD-anlegget

Gå over innstillingene i anlegget og se om de er fornuftige og at du forstår hva de betyr. De fleste SD-anlegg har mange nyttige funksjoner som ikke brukes.

 

7. Bruk energioppfølgingssystemet

Det er ikke lett å finne feil hvis du ikke har data på plass. Ved aktiv bruk av bygningens energioppfølgingssystem kan du plukke opp avvik raskt ved å sammenligne med tidligere perioder.

 

8. Pass på at det ikke kjøles og varmes samtidig

Det er ikke uvanlig at radiatorer i et område står på samtidig som det tilføres nedkjølt luft. Kontroller at ikke det er noe overlapp i temperaturene der varmen er aktiv og der kjølingen er aktiv.

 

9. Skru av snøsmelt og varmekabler utendørs

Pass på at utendørs varme skrus av om våren. Snøsmelteanlegg kan dekke store områder, og utgjøre mye energi. Se over innstillingene og sjekk at systemet bare aktiveres ved nedbør og ved utetemperaturer der det kan snø.

 

10. Bruk et årshjul – ha en driftsplan

Planlegg hvordan innstillinger på teknisk anlegg bør varieres gjennom året og når servicebesøk bør gjennomføres. Sett dette inn i et årshjul, og pass på at årshjulet er lett å finne og følge opp.

 

Ønsker du å gjøre din eiendom mer energivennlig?

Avdeling for energirådgivning i Newsec kan bistå deg med blant annet energikartlegging og BREEAM In-Use-sertifisering.

 

Powered by Labrador CMS