FREMGANGEN UTEBLIR: De seneste inflasjonstallene er ikke gode nok for Jerome Powell og den amerikanske sentralbanken.

USAs sentralbank: Prisveksten faller ikke raskt nok

Men rentene falt noe etter at sentralbanken utelukker en ny renteøkning.

Publisert Sist oppdatert

Den amerikanske sentralbanken holder onsdag kveld styringsrenten uendret i intervallet 5,25-5,50 prosent. Vi må tilbake til begynnelsen av 2000-tallet for å finne like høye renter.

Det var ventet en uendret rente. De toneangivende amerikanske børsindeksene var noe ned før beslutningen ble kjent kl. 20 norsk tid. Indeksene begynte å stige igjen etter at pressekonferansen startet kl 20.30, men falt til slutt. 

– Jeg reagerer særlig på setningen om at Fed ikke vil røre styringsrenten før de får større tillit til at inflasjonen er nær to prosent. Det betyr med andre ord at det kan drøye en god stund før det blir rentekutt. Det kan godt hende vi ikke får noen rentekutt i år, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SR-Bank til DN.

Ingen økning

Den gode nyheten er at sentralbanksjef Jerome Powell tror det er usannsynlig at det kommer en renteøkning. Det kan ha satt litt fart på rentenedgangen fra kl 20.30 og utover.

Før beslutningen ble offentliggjort, lå den toårige amerikanske statsrenten på 5,02 prosent. Tiårsrenten ble notert til 4,66 prosent. Det er 0,83 prosentpoeng høyere enn den tilsvarende norske renten.

Onsdag kveld hadde den amerikanske toårsrenten falt til 4,97 prosent, tiåringen til 4,64 prosent. 

September eller desember

Spenningen var knyttet til om det kommer noen nye signaler om det første kuttet. Markedet tror det kan komme et rentekutt i september, men et kutt er ikke priset fullt ut før i desember. Det kommer ingen presiseringer i pressemeldingen.

Den amerikanske sentralbanken er fast bestemt på å få inflasjonen tilbake til målet på 2 prosent. Det blir ingen rentenedgang før den er sikker på at målet nås. De seneste månedene har det vært manglende fremgang mot dette målet.

Aktivitetene i amerikansk økonomi er fortsatt gode. Jobbveksten er bra, arbeidsledigheten holder seg lav. Komiteen i sentralbanken vil nøye følge med på inflasjonen fremover og de økonomiske utsiktene. De er usikre.

Rekordsterk dollar

Forventninger til de amerikanske rentekuttene er skjøvet ut i tid. I tillegg går økonomien fortsatt bra. Det har bidratt til en sterk dollar. Onsdag kveld norsk tid må man i valutamarkedet ut med 11,03 kroner for en dollar. 

På det høyeste onsdag var kursforholdet oppe i 11,14 kroner. Det er den sterkeste dollarnoteringen noensinne. Til sammenlikning kostet 1 dollar 5,93 kroner i mai 2014.

Dollaren svekket seg noe etter at faren for nye renteøkninger ble redusert.

Må utsette kutt?

Kl 10. fredag offentliggjør Norges Bank sin beslutning. Her er også spenningen om sentralbanksjefen peker på desember enn september for det første kuttet.

Økonomer tror Norges Bank må vente med å kutte renten etter at USA har gjort det. Det er derfor ikke sikkert det blir noen rentenedgang i år her hjemme.

Powered by Labrador CMS