Juss

Nekter å godta erstatningsdom på 70 millioner kroner

Bane NOR har nå fremmet krav om overskjønn når det gjelder småbruket på Klemetsrud, hvor eierfamilien ble tilkjent 70 millioner kroner i erstatning.

STRIDENS KJERNE: I henhold til denne avtalen har Bane NOR forpliktet seg til å betale kr. 1.171,- per kvadratmeter, som samlet bringer erstatningen for småbruket opp i 87 millioner kroner. Men nå mener Bane NOR at avtalen må fortolkes på annen måte.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Det var i midten av januar Estate Nyheter omtalte skjønnsavgjørelsen hvor eierne av et småbruk på Klemetsrud ble tilkjent en erstatning på 70 millioner kroner. Bane NOR har nå anket avgjørelsen, som innebærer at tvisten må behandles i overskjønnet.

ADVOKAT: Helge Tryti.

– Det vesentlige som Bane NOR anker på, er at de mener at skjønnsretten har feiltolket den avtalen partene har signert på. Avtalen sier at Bane NOR skal erstatte grunnen med kr. 1.171,- per kvadratmeter, men at dette beløpet skal neddiskonteres som en fremtidig verdi. Det skjønnsretten derfor skal avgjøre er hvordan avtalen mellom partene skal fortolkes, sier advokat Helge A. Tryti, som bistår eierne av småbruket.

Grunneieren har den oppfatning at det er avtalt at Bane NOR har forpliktet seg til å betale kr. 1.171,- per kvadratmeter og at dette også representerer dagens verdi på en eiendom som er regulert for boligformål.

LES OGSÅ: Oslo kommune går ikke videre med Bane NOR-krav

Småbruk vs. politiets beredskapssenter
I forbindelse med politiets beredskapssenter på Taraldrud – som ligger ca. en kilometer fra småbruket i denne saken – var det også ekspropriert og det ble avholdt skjønn. Det området som her ble ekspropriert var på til sammen ca. 1.000 mål. Til forskjell fra Klemetsrud var disse eiendommene ikke regulerte og det var heller ikke inngått noen avtale om prisfastsettelsen av det eksproprierte arealet. Skjønnet la derfor til grunn arealet slik det var før det ble regulert for politiets formål.

LES OGSÅ: Forsøkte å hjelpe staten – angrer bittert

Resultatet ble derfor at eierne av ca. 1.000 mål fikk tilkjent en erstatning på 14 millioner kroner for det arealet som ble ekspropriert til politiets formål. Grunneierne anket denne avgjørelsen.

– Årsaken til at det er så stor differanse på dette skjønnet og skjønnet som ble avsagt overfor Oslo kommune og overfor grunneierne til politiets beredskapssenter, er at partene inngikk en avtale om at verdien skulle settes til verdien som grunn regulert til boligformål. Med andre ord at verdien skulle settes til den verdien grunnen har etter at eiendommen ble omregulert og ikke til den verdien eiendommen hadde før reguleringen, sier Tryti.

– I mangel av annen avtale er det verdien før reguleringen som gir grunnlaget for erstatningen. Her avstod grunneier sin eiendom frivillig under forutsetning om at skjønnet skulle legge til grunn verdien etter regulering til boligeiendom. Det er derfor fortolkning av denne avtalen Bane NOR ikke er fornøyd med.

LES OGSÅ: NGI krevde 106 millioner for tomtegrunn. Fikk 16 millioner

Oppjustert til 87 millioner

Tryti opplyser videre at dommen fra skjønnsretten inneholder en feil som Tryti begjærte rettet. Feilen bestod i at skjønnsretten trakk fra 17 millioner kroner, som grunneieren allerede hadde fått utbetalt.

– Bane NOR erkjente dette som en feil og dommen ble derfor rettet slik at grunneieren etter skjønnsrettens avgjørelse skulle ha rett til 87 millioner kroner i stedet for 70 millioner kroner, sier advokat Tryti.

– Ikke urimelig

Estate Nyheter har fått tilgang til kopi av selve avtalen som er grunnlaget for tvisten. Her fremgår det hva prisen skal være per kvadratmeter (se stort bilde øverst i saken). Dette beløpet er kr. 1.171,- per kvadratmeter, altså det samme som skjønnsretten kom frem til.

– Skjønnsretten fant – ut fra avtaletolkning – at Bane NOR hadde forpliktet seg til å betale kr. 1.171,- per kvadratmeter, og mente ellers at dette ikke var et urimelig resultat med hensyn til hva en eiendom regulert til boligformål i på Gjersrud/Stensrud i Oslo måtte antas å være verdt, avslutter advokat Helge A. Tryti.

Vil bygge flere hundre boliger (+)
Bolig
Rentetoppen er nådd
Play
Midlertidig uteservering på Sukkerbiten
Aktuelt
Staten selger eiendommer verdt over 100 mill (+)
Transaksjoner
Tempelridder konket igjen
Aktuelt
Skjer'a? Få med deg alt. Bli abonnent her!
Fredensborg kjøper 83 mål for utvikling (+)
Utvikling
La igjen over 2,6 milliarder i Stockholm
Aktuelt
PBE med helomvending på Vålerenga
Utvikling
Startet året med salg, men kjøpelysten er der fortsatt (+)
Transaksjoner

Motta gratis nyhetsbrev fra estate

Få eiendomsnyheter alle hverdager, pluss en oppdatering over ukens viktigste og mest leste saker fra eiendomsbransjen hver lørdag.