Juss

Krevde 106 millioner for tomtegrunn. Fikk 16 millioner

Staten sikrer seg en fjerdedel av Ullevål-tomten til en brøkdel av antatt utbyggingsverdi.

MISTER UTBYGGINGSMULIGHETER: Norges Geotekniske Institutt mister 25 prosent av tomten sin i forbindelse med den nye gang- og sykkelveien forbi Ullevål.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Siden november 2017 har det pågått arbeider med ny gang- og sykkelvei ved Ullevål stadion, som forventes ferdigstilt i sommer. Arbeidene berører eiendommen Sognsveien 72, som tilhører Stiftelsen Norges Geotekniske Institutt (NGI).

NGI har måttet avstå 2620 kvadratmeter av sin tomt permanent til dette, og i midten av januar ble det holdt skjønnsforhandlinger i Oslo tingrett.

NGI er i gang med utbygging og har opprettet et eget eiendomsselskap, Sognsveien 72 AS.

– Det er differansen mellom verdien av tomten før vegtiltaket og nå som utgjør det økonomiske tapet. En vanlig kjøper vil her være en eiendomsutvikler. Tomten er en næringseiendom som ligger i et område for bebyggelse og anlegg, et prioritert stasjonsnært område, forklarte NGI i retten gjennom sin prosessfullmektig Svein Johan Ruud Johansen.

LES OGSÅ: Oslo kommune krevde 35 millioner i erstatning, får 1,9 millioner

Støttet seg til Eggen-analyse
Norges Geotekniske Institutt stilte med analysesjef Ragnar Eggen fra Akershus Eiendom som kalkulatør. Basert på 300 prosent arealutnyttelse har Eggen beregnet tomteverdien til 40.800 kroner per kvadratmeter, som samlet innebærer en tomteverdi på 106 millioner kroner for det aktuelle arealet.

– NGIs krav bygger på dette, og det kan trygt legges til grunn, sa NGI i retten.

Staten ved Samferdselsdepartementet møtte med advokat Jarle W. Holstrøm, som anførte at utbygging på hele eller deler av tomten ikke er påregnelig uten ny vei. I tillegg ble det vist til at Oslo kommune har en heftelse i skjøtet på tomten som innebærer en rett til offentlig parkering.

– Dette er ikke løst i plansaken, og er alene nok til å avskjære erstatning, påpekte Holstrøm, som i alle tilfelle mente det ikke er grunnlag for å bygge på 300 prosent utnyttelse.

LES OGSÅ: Eiendomsinvestor tilkjent 5.5 mill i erstatning etter salgsblemme

Retten ved administrator Anniken Nygaard Ottesen la under skjønnet særlig vekt på hva som er påregnelig utnytting av NGIs tomt.

– Retten er enig med NGI i at eiendommen har et utbyggingspotensial, og at det var påregnelig å få utnytte eiendommen til dette i desember 2016. Retten viser blant annet til at området er såkalt stasjonsnært hvor høyere arealutnyttelse vurderes. Ifølge Kommuneplanen er hovedretningslinjene at «området» kan ha en utnyttelse på 100 %. Nå er det vanskelig å definere hva «området» i dette tilfellet vil være, men retten mener det var påregnelig å få en tomteutnyttelse lik gjennomsnittet på 200%.

NY GANG- OG SYKKELVEI: Ullevål.

Må dekke deler av utgiftene til gang- og sykkelvei
Retten viser i tillegg til et kommunalt krav om at det må lages et torg eller en møteplass på tomten når man bygger ut, basert på at deler av tomten er avsatt til dette i Kommunedelplanen. Ytterligere påpeker retten at det er påregnelig at NGI i en utbyggingsavtale ville måttet dekke deler av utgiftene til gang- og sykkelvei og flytting av Sognsveien.

LES OGSÅ: Fikk 70 millioner kroner for småbruk

Skjønnsretten setter grunnerstatningen for avståelsen av 2620 kvadratmeter til 24 millioner kroner, men trekker fra åtte millioner kroner av utgiftene til den nye gang- og sykkelveien. Dette bringer dermed erstatningen for avståelsen ned til 16 millioner kroner.

Staten ved Samferdselsdepartementet ble dømt til å dekke sakskostnadene til NGI, samlet på 689.000 kroner i salær. I tillegg kommer dekning av 80.000 kroner i utlegg for kostnader forbundet med annen sakkyndig bistand.

Skjønnet ble avsagt 11. februar.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Unge som tenker nytt: Fra storkjøp til brukeropplevelser (+)
Karriere
KLP Eiendom kjøper stort i København
Transaksjoner
Selvaag Eiendom styrker utviklingsavdelingen
Karriere
Passerer milliarden i sommer
Bolig
Slipper 161 nye leiligheter i markedet
Bolig
Estate PLUSS gir deg tilgang til vår nye
Estate Magasin DIGITAL med egen APP
Estate Magasin på telefon,
tablet eller laptop?
Bestill Estate PLUSS her
Braathen øker stort i kontor som service
Transaksjoner
Kommunen selger 82 mål til 700 boliger (+)
Transaksjoner
Ny sjef i Veidekke
Karriere
Leieprisene vil fortsette å stige. Her er grunnen
Aktuelt