Juss

Oslo kommune går ikke videre med Bane NOR-krav

Krevde 35 millioner kroner i erstatning, godtar 1,9 millioner kroner.

ANKER IKKE: Oslo kommune godtar skjønnsrettens erstatningsutmåling for arealene som berøres av byggingen av Follobanen.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

I forbindelse med bygging av ny dobbeltsporet jernbane fra Oslo til Ski (Follobanen), berøres arealer og eiendommer tilhørende Oslo kommune, både midlertidig og permanent. I forbindelse med utbyggingen av banen har Oslo kommune gitt Jernbaneverket tillatelse til å ta i bruk grunn og rettigheter til midlertidig rigg- og anleggsområde for gjennomføring av anlegget.

LES OGSÅ: NGI krevde 106 millioner for tomtegrunn. Fikk 16 millioner

Før arbeidene ble det avtalt mellom partene at erstatning for inngrepene skulle fastsettes etter ekspropriasjonsrettslige regler. Oslo kommune og Bane NOR kom ikke til enighet om erstatningen, og skjønnsforhandling ble holdt i Oslo tingrett 26. november til 5. desember.

Kommunen krevde erstatning blant annet for tapte leieinntekter forbundet med Middelalderfestivalen, erstatning for tap av utleiemuligheter til parkeringsplasser, erstatning for tap av leieinntekter for en lasterampe, erstatning for tap av leieinntekter for Lokomotivverkstedet, erstatning til dekning av økte kostnader til vakthold og andre tiltak for å holde Middelalderparken åpen – samt erstatning for økte prosjekteringskostnader til ny skytebane. Totalt beløp erstatningskravet seg til 35,5 millioner kroner.

Rettskraftig avgjørelse
Oslo tingrett ga Oslo kommune rett til 1,9 millioner kroner i kompensasjon for Bane NORs utbygging av Follobanen, og skjønnsretten la vekt på at jernbaneutbygging tilfører samfunnet verdier.

Det er nå klart av kommunen ikke anker dommen fra Oslo tingrett. Avgjørelsen er dermed rettskraftig.

– For Bane NOR var det viktig å få frem at utbygging av Follobanen tilfører kommunen og samfunnet verdier ved Oslo sentrum og på Åsland. Ved Oslo S blir nye jernbanespor lagt under den viktige Middelalderparken og dekket av grøntområde. Bane NOR bidrar til fornying av parken. På Åsland tilrettelegger prosjektet for utvikling av en ny bydel, Gjersrud/Stensrud, opplyser Bane NOR.

LES OGSÅ: Ny og viktig ekspropriasjonsdom fra Høyesterett

Bra vekst for Tandberg-brødrene (+)
Analyse
Entra-bygg skal produsere mye strøm
Aktuelt
Ukens Profil: – Ser spennende muligheter (+)
Karriere
Vant kontrakt på 550 mill.
Aktuelt
Solgte til seg selv og solgte unna Thon (+)
Analyse
Få ferske eiendomsnyheter hver morgen! Meld deg på gratis nyhetsbrev her!
Her vil Boligbygg Oslo bygge leiligheter
Bolig
Kjepper i hjulet for OBOS-prosjekt (+)
Bolig
Bygger boliger for milliardbeløp
Aktuelt
Dyre eiendommer, men fortsatt godt marked
Aktuelt