Juss

Krevde erstatning fra takstmannen etter eierskiftesmell

Takstmannen ble anklaget for å ha gjort en elendig jobb og ble saksøkt av forsikringsselskapet som hadde eierskifteforsikringen.

GIKK FRI: Retten mente takstmannen hadde opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt, men han gikk likevel fri fra erstatningskravet fra eierskifteforsikringsselskapet.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

I 2015 fikk en enebolig på Hamar nye eiere. Boligen var oppført i 1972 og selgeren hadde engasjert en lokal takstmann til å beskrive boligens tilstand i en boligsalgsrapport. Rapporten var vedlagt salgsoppgaven. I tillegg tegnet huseieren eierskifteforsikring hos AmTrust Europe LTD.

I februar 2016 reklamerte kjøperne til AmTrust v/Norwegian Claims Link (NCL) over fuktinnsig. En gjennomgang i regi av en byggmester viste råteskader og ytterligere fuktinntrengning. Dårlig drenering ble utpekt som årsak.

Kjøperne fikk i september 2016 utbetalt 575.000 kroner i erstatning fra NCL, hvor ca. 300.000 kroner relaterte seg til fuktproblemene.

LES OGSÅ: Saksøkt etter å ha misligholdt eiendomsdeal til 55 mill

Ga tilstandsgrad 1 til 43 år gammel drenering
Forsikringsselskapet varslet deretter at de ville kreve erstatning fra takstmannen som hadde stått for boligsalgsrapporten. Takstmannen nektet å betale, og forsikringsselskapet trakk deretter takstmannen for retten.

Hovedforhandling ble holdt i Hedmarken tingrett 8. januar. NCL møtte med advokat Faruk Resulovic, mens takstmannen og hans forsikringsselskap Tryg Forsikring var representert ved advokat Håvard Gjerstad Skallerud.

I retten hevdet NCL at takstmannen hadde opptrådt uaktsomt i det han har gitt mangelfulle og misvisende opplysninger i sin boligsalgsrapport. Takstmannen skulle gitt risikoopplysninger om dreneringens tilstand når han vet at det er en over 40 år gammel drenering, i det minste burde alminnelige levetidsbetraktninger vært opplyst, påpekte NCL.

Takstmannen hadde vurdert dreneringen til tilstandsgrad 1, men hevdet i retten at det ikke var uforsvarlig. Det ble vist til at dreneringen var spylt, kameraundersøkt og at det var utført tiltak med utbedring av avvik. Dette er tiltak som går ut over vanlig vedlikehold, ble det påpekt fra takstmannen.

LES OGSÅ: Dette gir ikke prisavslag ved boligkjøp

– Uklar årsakssammenheng
Retten ved dommer Rune Myhre Nilsen drøftet først om det var uaktsomt av takstmannen å gi dreneringen tilstandsgrad 1 når den er 43 år gammel, selv om det var utført vedlikehold av dreneringen i nyere tid. Retten konkluderer med at forsvarlig faglig vurdering tilsier at takstmannen burde gitt dreneringen tilstandsgrad 2. I dommen fremgår det «at retten heller i retning av å karakterisere takstmannens samlede opptreden som erstatningsbetingende uaktsom».

Men:

– Slik saken ligger an, er det imidlertid ikke nødvendig å ta endelig stilling til ansvarsspørsmålet, da retten uansett har kommet til at det ikke foreligger tilstrekkelig årsakssammenheng mellom det erstatningsbetingende forhold og AmTrusts utbetaling av prisavslag til kjøperne, poengterer retten og fortsetter:

– Etter rettens vurdering er det ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at det var sviktende drenering som førte til skadene i underetasjen, skriver retten og viser til at vanninntrengningen kunne skjedd som følge av overvann som hadde trengt inn i konstruksjonen bak grunnmurspappen.

LES OGSÅ: Tilkjent 15 millioner i erstatning etter å ha kjøpt Holmenkollen-bolig til 13,5 millioner

Retten viser også til opplysninger om at grunnmurspappen var avsluttet under terrenget på oversiden av boligen. Dette var for øvrig ikke synlig da takstmannen var på besøk grunnet snømengder.

– På ovennevnte bakgrunn finner retten det minst like sannsynlig at det er overvann som har rent bak grunnmurspappen som har ført til de innvendige fuktskadene i kjelleren. Den bevistvil som da foreligger med hensyn til skadeårsaken må da gå utover AmTrust,

Takstmannen ble frifunnet og AmTrust v/Norwegian Claims Link ble dømt til å dekke takstmannens saksomkostninger. De var samlet på 76.151 kroner.

Dommen ble avsagt 17. januar.

Bøhler og Hagen dropper boliger
Utvikling
Syndikeringsaktør tjente 44 mill. (+)
Analyse
Kjøpte utleieboliger – skal pusse opp og selge (+)
Transaksjoner
Planer for kjøpesenter krympet kraftig
Utvikling
Her kommer det hjelpesenter for smådyr
Utvikling
Les Estate Magasin digitalt Bli PLUSS-abonnent her!
Nok et gigantisk milliardprosjekt
Bolig
Pecunia kjøpte leiegård (+)
Transaksjoner
Solgte eiendomsportefølje til Pareto
Transaksjoner
Byråden trakk seg fra stillingen
Aktuelt