Nyheter

Plan- og bygg overholder ikke lovpålagte frister

Byråd for byutvikling i Oslo, Hanna E. Marcussen, har bedt om konkrete tiltak fra Plan- og bygningsetaten etter rapport fra Kommunerevisjonen.

Byråd Hanna E. Marcussen sier hun tar tilbakemeldingene fra Kommunerevisjonen alvorlig. (Foto Roy Tjomsland)
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Kommunerevisjonen i Oslo har foretatt en gjennomgang av 483 reguleringssaker i perioden april 2013 til desember 2017. I tillegg er det gjort en nærmere analyse av 37 enkeltsaker.

Konklusjonen i rapporten «Saksbehandlingstid reguleringsplaner» er at Oslo kommune ikke har overholdt lovpålagte frister i saksbehandlingen.

– Jeg tar tilbakemeldingene fra Kommunerevisjonen alvorlig, og har bedt om konkrete tiltak fra Plan- og bygningsetaten for å få ned saksbehandlingstiden. Jeg vil følge situasjonen tett for å se om tiltakene faktisk gir effekt, uttaler byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen, i en pressemelding.

Hun har også bedt Plan- og bygningsetaten om månedlig status på fremdrift «i hver eneste reguleringssak for å kunne følge dette opp nøye».

Plan- og bygningsetaten har iverksatt flere tiltak for å standardisere og effektivisere saksbehandlingen de siste årene, men Kommunerevisjonen påpeker at de fortsatt ikke er i mål for å nå de lovpålagte fristene.

Men også Byrådet får kritikk av Kommunerevisjonen. Årsaken er at sakene ikke blir forberedt raskt nok til politisk behandling og endelig vedtak i bystyret.

– Jeg har satt ned en arbeidsgruppe i min egen avdeling for å se om vi kan spare tid på våre egne arbeidsprosesser, sier Marcussen.

Hun påpeker at behandlingen på byrådssiden ikke bare innebærer faglig saksbehandling, men også tid til politiske avklaringer.

– De lovpålagte tidsfristene er utfordrende for de demokratiske prosessene i reguleringsarbeidet, noe også byrådet Røsland påpekte da fristene kom i 2013. Jeg får til stadighet henvendelser fra ulike aktører som ønsker mer tid til å kunne vurdere og uttale seg om saker som berører dem. Det er viktig at vi i saksbehandlingsprosessene også sikrer god demokratisk medvirkning, sier byråden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

  1. «Plan- og bygningsetaten har iverksatt flere tiltak for å standardisere og effektivisere saksbehandlingen de siste årene, men Kommunerevisjonen påpeker at de fortsatt ikke er i mål for å nå de lovpålagte fristene.»
    Fortsatt? Vår opplevelse er at det, etter at det nye byrådet tiltrådte, er blitt stadig mer omstendelige og langdryge prosesser og mindre forutsigbarhet.

  2. sammenlikne tidsbruk i PBE/Byråd med tidsbruk utbyggere bruker på å levere komplett reguleringsforslag etter initiativ. Se ogdå på tidsbruk mellom ferdig regulert boligtomt og eiers/eiendomsutviklers tid før bygging av boliger er gjennomført

130 boliger for 290 millioner kroner
Aktuelt
Fortetter for 550 millioner – i første omgang (+)
Bolig
Nå blir det forbudt å selge boligen «som den er»
Juss
Styrker eiendomsutviklingen etter et godt år
Karriere
Ny sjef i Fazer Food Services
Karriere
Se alle pluss saker
Betaler godt for boligeiendom i rød støysone i Bærum
Utvikling
Blå Kors med store planer i Oslo sentrum (+)
Utvikling
Ung i Næringseiendom Årets navn
Play
Vegvesenet sinker kjempeprosjekt (+)
Bolig