Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Ifølge Link Arkitektur vil den nye bebyggelsen gi området et betydelig løft.

Storprosjekt ved T-banestasjon

Skanska Norge vil bygge ca. 11.000 kvadratmeter med boliger like ved Røa T-banestasjon. Det høyeste bygget kan bli 12 etasjer.

Tore Årdal

torsdag 2. november 2017 4:00 (Oppdatert 1. november 2017 23:15)FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

På vegne av Skanska Norge har Link Arkitektur bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for det 4,9 mål store planområdet.

– Planforslaget skal tilrettelegge for positiv, urban utvikling sentralt på Røa, med levende gateliv og attraktive boliger rett i nærheten av T-banestasjonen. Området søkes omregulert for å få til en høy, kvalitativ utnyttelse i tråd med overordnede rammer for utvikling av prioriterte, stasjonsnære utviklingsområder, skriver arkitektselskapet.

Av den foreslåtte bebyggelsen på 10.800-11.350 kvadratmeter BRA, skal hoveddelen anvendes til boligformål. Det foreslås næringsformål/forretning på førsteetasjeplan der det er naturlig. Parkering skal skje i kjeller.

I bestillingen påpeker arkitektselskapet at Røa i Kommuneplan 2015 «Oslo mot 2030» er definert som et prioritert stasjonsnært område. Dette er videreført i høringsutkastet for ny kommuneplan.

– Det vil være naturlig å videreføre høyder fra ny bebyggelse syd for planområdet, og trappe denne opp mot Røa sentrum og krysset. Volumstudien som følger anmodningen om oppstartsmøte ligger hovedsakelig mellom 4-7 etasjer og trapper seg gradvis opp mot et markert hjørnebygg ved Røa-krysset, heter det i bestillingen.

Hjørnebygget er foreslått med 12 etasjer.

Langs Griniveien er det i dag en høy forstøtningsmur for å håndtere høydeforskjellen mellom kjørevei/fortausareal og opprinnelig terreng.

– Arealet på toppen av muren blir liggende igjen som en «isolert øy» i bylandskapet. Fra forslagsstillers side er det et ønske å rydde opp i denne situasjonen og legge til rette for direkte kommunikasjon mellom ny bygningsmasse og fortauet. Dette vil kreve riving av eksisterende bygningsmasse og bearbeiding av terreng, skriver Link Arkitektur.

I planforslaget er det lagt til grunn at eksisterende bebyggelse «kan erstattes av mer hensiktsmessige bygg, noe som vil gi området et betydelig løft».

 

6 kommentarer til “Storprosjekt ved T-banestasjon

  1. Dette er interessant og vil gi et løft for området. Det er riktignok et STORT MEN, og det er de trafikale utfordringene. Med så mange nye boliger medfører det sterk vekst i trafikken, så man bør parallelt med dette utrede mulighet for tunnel under Røakrysset i øst-vestgående retning i det minste. Men også nord-sørgående retning også. Veikapasiteten er allerede sprengt slik det er i dag.

  2. Dette er helt forferdelig, helt uaktuelt. De tre signalbyggene som Skanska har overtatt må jo være verneverdige. Menneskene som lever her trenger å knytte bånd og identitet til være forfedre som har bodd og levd på Røa. Med store blokkklosser rundt hele sentrum mister Røa sin identitet og sjel. Mennesker og bygg kan ikke bestå uten sjel og identitet. Vi er gjerne med i aksjonsgruppe!!!!!! Jeg er gjerne med i aksjonsgruppe!!!!!

  3. Kjøp Esso-stasjonen og lag en overgang mellom de to deler av Røa! Alternativ en overgang inne fra Røa Senter.

  4. Provokasjon og Skandale! Hvis Plan- og Bygningsetaten IKKE er korrupte vil de naturligvis sette en stopper for det planlagte boligkomplekset til Skanska som inkluderer en 12 etasjes høy bygning midt i Røa-krysset. Det som gjør dette ekstra provoserende er at dette høybygget skal plasseres akkurat der hvor den verneverdige eldre bygningen fra det opprinnelige Røa står i dag. Det er et hårreisende og sårende forslag for de ellers seriøse utbyggere vi så langt har sett på Røa.
    All utbygging har så langt holdt seg til lav bygningsmasse, og det kommende Røa Torg har endog også utarbeidet et flott torg som blir en perle på Røa.
    Vi håper inderlig at de som skal ta den endelige avgjørelsen og klarsignal for dette vil gå i seg selv for å skjønne at her må det finnes andre løsninger med mindre kompakte bygninger og at det må være luft og grønne arealer imellom dem. Se til Løren torg. Der er det en massiv utbygging (for eksempel Peter Møllers vei), men de har laget et torg som selv om det er omkranset av nye blokker har fått beholde den gamle trebygningen der det nå er Pizza restaurant. Meget vellykket er det, og du får den riktige balansen mellom nytt og gammelt som gir karakter og sjarm til stedet – til tross for tett utbygging. Nei, nå må Oslo’s beslutningsansvarlige ta seg sammen og vise at de har guts og integrasjon nok til å sette en stopper for dette monsteret som Link Arkitekter har produsert! Det er viktig å ta hensyn til topografi og historie og tradisjon til en viss grad når man planlegger. Røa senter er fortsatt en perle i forhold til andre tilsvarende senter i Oslo, så vær så snill: Ta hensyn – det er lov å bruke hodet!!!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Estate Norge

Kjøpte verdiløs eiendom, men fikk ikke heve kjøpet

Nyheter / fredag 17. august 2018

Vil bygge 90 boliger ved knutepunkt

Nyheter / fredag 17. august 2018

Vil ha 42 mill. for næringsbygg (+)

Pluss / fredag 17. august 2018

Dropper hotell – går for boligprosjekt (+)

Pluss / fredag 17. august 2018

Utvikler storhotell

Nyheter / torsdag 16. august 2018

Bønder i byen

Nyheter / torsdag 16. august 2018

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Innovasjonsmiljø i verdensklasse

Nyheter / fredag 17. august 2018

I høst åpner Epicenter i Oslo, i Pilestredet 33.

Dette blir Trondheims største hotell

Nyheter / torsdag 16. august 2018

Scandic Hotels åpner det som vil bli det største konferansehotellet utenom Oslo-området.

Åpent Bakeri åpner på Tjuvholmen   

Nyheter / onsdag 15. august 2018

Selvaag Eiendom har signert leiekontrakt med Åpent Bakeri, som åpner i løpet av vinteren i Tjuvholmen allé 15.

Hotellfølelsens inntog

Nyheter / tirsdag 14. august 2018

Enten det er på kontoret, hos en klinikk eller serviceleverandør stiller vi stadig høyere forventinger til interiøret.

Fleksibel arbeidsdag

Nyheter / mandag 13. august 2018

Bør vi jobbe hjemme eller på kontoret?

Frihet under ansvar

Nyheter / søndag 12. august 2018

Vi lever i en verden der endringer skjer vanvittig raskt, og bedrifter er helt avhengig av å fornye seg for å overleve. For at et selskap skal lykkes med dette, må de ha evne til å legge til rette for kreative prosesser, som vil si å skape nye og nyttige resultater.