ØKER: I eksisterende bygg er det plass til ca. 160 arbeidsplasser. I omsøkte prosjekt vil det være plass til maksimalt 320 arbeidsplasser innenfor samme areal.
ØKER: I eksisterende bygg er det plass til ca. 160 arbeidsplasser. I omsøkte prosjekt vil det være plass til maksimalt 320 arbeidsplasser innenfor samme areal.

UDI har flyttet ut av dette bygget – nå kan antall arbeidsplasser i bygget dobles

Oslo Areal skal oppgradere lokalene i Christian Krohgs gate 10-12.

Publisert

På vegne av Oslo Areal har Dark Arkitekter søkt om rammetillatelse for Christian Krohgs gate 10-12. Søknaden gjelder rehabilitering og ombygging av eksteriør og interiør for å utvikle bygget til funksjonelle og fleksible arbeidsplasser tilpasset dagens krav til kontorarealer, for videreføring av eksisterende bruk.

– Tiltakene det søkes om, gjelder fasadeendringer herunder nytt inngangsparti og utskifting av vinduer på begge fasader, utbedring av eksisterende tekniske anlegg, oppgradering av løfteinnretninger, ombygging av toaletter og garderober, innføring av ny trapp, samt endringer i konstruksjoner som følge av tiltakene, skriver Dark Arkitekter til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Dagens bruk av eiendommen er i vesentlig grad ikke planlagt endret, foruten deler av plan 01 og plan U1, der det søkes om bruksendring for bevertning. Søknaden omfatter ikke nye arealer eller økt utnytting av eiendommen.
Den innvendige oppgraderingen av eksisterende arealer berører totalt ca. 5.180 kvadratmeter BRA.

Eiendommen ligger på en gammel branntomt mellom Christian Krohgs gate og Akerselva. Eksisterende kontor- og forretningsbygg ble oppført i 2001 av OBOS Forretningsbygg. Eiendommen er bebygget med 6 etasjer mot Christian Krohgs gate og 6 etasjer med underetasje mot Akerselva.

Eiendommen har frem til nylig vært kontorlokaler for UDI. I dag står den tom og skal rehabiliteres før nye leietakere flytter inn.

– Hovedmålet med tiltaket er en nødvendig oppgradering og modernisering i forhold til hensiktsmessig bruk og økt brukskvalitet, etablere hensiktsmessige arbeidsplasser med god fleksibilitet, generalitet og universell tilgjengelighet. Det er et mål å utføre oppgraderingen, samtidig som man ivaretar byggets opprinnelige kvaliteter og verdier både arkitektonisk og konstruktivt, samt forsterke bygningens identitet gjennom å tilføre nye arkitektoniske grep i samspill med de eksisterende, heter det i henvendelsen til PBE.

I eksisterende bygg er det plass til ca. 160 arbeidsplasser. I omsøkte prosjekt vil det være plass til maksimalt 320 arbeidsplasser innenfor samme areal.

Caféen mot Christian Krohgs gate i plan 01 og langs Akerselva i underetasjen, ca. 370 kvadratmeter til sammen, skal bidra til å skape liv på bakkeplan og gjøre bygget mer tilgjengelig for publikum. Som en del av tiltaket med å åpne for utadrettet virksomhet på plan 01/U1 ønskes det etablert en amfitrapp for å åpne opp og binde sammen etasjene bedre.