Analyse:

TOK SEG OPP: Administrerende direktør og grunnlegger av R8 Property, Emil Eriksrød, sier at aktiviteten i hotell- og næringslivssektoren i tredje kvartal tok seg opp.

R8 Property: «Fortsatt økt preferanse for fleksibel arbeidssituasjon»

– Et solid driftsresultat gjenspeiles i netto inntekt fra eiendomsforvaltning på 15,7 millioner kroner, tilsvarende en forbedring på ca. 1 million fra tredje kvartal 2020, skriver R8 Property i en børsmelding.

Publisert

I tredje kvartal ble leiekontrakten på 2.393 kvm i Fornebuveien 1-3 med Schlumberger Information Solutions AS bekreftet, og en eksisterende leieavtale med Comfort Hotel Porsgrunn ble utvidet med 5 år. Avtalen om å inngå en 20-årig leiekontrakt med Comfort Hotel Skien Brygge AS i det kommende utbyggingsprosjektet Skien Brygge, forventes ferdigstilt og signert innen utgangen av året.

– Økt preferanse for en mer fleksibel og effektiv arbeidsdag fortsetter å drive etterspørselen etter kontordelingskonseptet Evolve (75 prosent eierskap) og teknologiløsningsleverandøren Orbit Technology (35,5 prosent eierskap), fremgår det av børsmeldingen fra R8 Property.

Verdivurderingen av investeringsporteføljen ga netto positive verdiendringer på 12,9 millioner kroner i tredje kvartal. Egenkapital per aksje per 30. september 2021 var 42,0 kroner basert på EPRA NRV-standarden, sammenlignet med 44,3 kroner ved utgangen av tredje kvartal 2020.

Administrerende direktør og grunnlegger av R8 Property, Emil Eriksrød, sier at aktiviteten i hotell- og næringslivssektoren i tredje kvartal tok seg opp.

– En rekke nye leiekontrakter ble signert eller utvidet i løpet av kvartalet som en bekreftelse på at eiendomsporteføljen vår er attraktiv, uttaler han.

Ifølge Eriksrød fortsetter trenden der ansatte ønsker en mer fleksibel og effektiv arbeidsdag med mindre pendling.

– R8 Property svarte tidlig på denne trenden ved å etablere det deleide datterselskapet Orbit Technology som tilbyr teknologiske løsninger som muliggjør kontordeling i stor skala, i tillegg til å forbedre kontorsenterselskapet Evolve, sier han.

– Det amerikanske markedet representerer et spennende, urørt potensial for Orbit Technology, utover den norske basen. I høst etablerte Orbit Technology et amerikansk datterselskap, Getorbit.com LLC, for å komme inn i det amerikanske markedet. Selv om dette er på et veldig tidlig stadium, er det en mulighet vi er spente på å utforske videre.

Som del av vekststrategien ser R8 Property aktivt etter nye prosjekter, både nybygg og rehabilitering av eksisterende bygninger.

Powered by Labrador CMS