Utvikling:

34.900 KVM: Ny bebyggelse over terreng er skissert til 34.900 kvadratmeter.

Nå skal Bystyret avgjøre skjebnen til Oslo Spektrum

Høyhuset er kappet, og planforslag til politisk behandling er innsendt.

Publisert

I september 2017 bestilte LPO Arkitekter oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Oslo Spektrum, som har adresse Sonja Henies Plass 2. Det er gjort flere justeringer i planen underveis, blant annet er høyden på høyhuset redusert til kote 112 – lik dagens Oslo Plaza.

Nå har arkitektelskapet, på vegne av Stiftelsen Norges Varemesse, sendt inn planforslag til politisk behandling. I forslaget påpekes det at stiftelsen «ønsker å fullføre eksisterende Oslo Spektrum med det fullverdige kongressenteret Oslo trenger».

Det skal gi plass til kongresser for opptil 3.000 mennesker i tillegg til kapasiteten som den eksisterende arenaen allerede har. For å utnytte den sentrale lokaliseringen i knutepunktet ved Oslo S og å sikre finansieringen, er kontorarealer en del av programmet for utbyggingen.

– Planforslaget sikrer et nytt høyhus med en utforming i høy kvalitet, variasjon og fargebruk. Intensjonene er at høyhuset kan bidra til å styrke sentrum av Oslo og synligjøre Oslo Spektrum som en viktig fellesfunksjon for befolkningen, heter det i planforslaget.

Der argumenterer arkitektselskapet også med at høyhuset er tilpasset det eksisterende høyhuslandskapet i sentrum.

– Høyhuset er utformet i glass, som en kontrast til den lavere kongressdelen, samtidig som det tar opp i seg elementer og fargebruk fra byhallens fasader. Fasaden skal få en rikhet, en variasjon og en fargebruk som kan bidra til at området får et arkitektonisk og kvalitetsmessig løft.

– Høyhuset er utformet i tråd med høyhusstrategien. Høyhuset er slankt, delvis plassert på en base og toppavslutningen er avsmalet og bearbeidet for å bidra til et samlende og helhetlig uttrykk for høyhusene i området.

Planforslaget skal sikre en ny bruk og utforming av første etasje, hvor det skal tilrettelegges for publikumsrettede funksjoner, som bevertning og fellesareal for kongressenteret. Fra første til og med tredje etasje skal bebyggelsen gis en åpen utforming med glassfasader for å gi innsyn til hva som skjer på innsiden av bygget.

– Intensjonen er at første etasje skal samspille med Sonja Henies plass samt at plassen og foajeen skal bli et sammenhengende bygulv. Hjørnet mot Lybekkergata vil også aktiviseres og slik bidra til økt byliv i området. De nederste glassfasadene skal tilføre lys og liv til området, også ut mot Vaterlandsparken.

Etablering av kongressalen innebærer en utkraging over Sonja Henies plass. Utkragingen «ligger i god høyde over plassen og danner et overdekket inngangsparti».

– Det foreslås at himlingen i overdekningen kan benyttes til belysning og skjermer som kan vise hva om skjer på innsiden av bygget. Disse grepene bidrar til at byen og området får et nytt urbant uterom hvor det rike livet på innsiden av bygget annonseres, i motsetning til dagens lukkede fasade, skriver LPO Arkitekter.

Ny bebyggelse over terreng er skissert til 34.900 kvadratmeter.

Powered by Labrador CMS