VIKTIG DOM: - Lagmannsrettens dom er viktig for eiendomsbransjen, sier f.v. Linn Vårhus Sørhaug og Kamilla Olsen i advokatfirmaet Grette, etter nok en gang å ha vunnet frem for Thongård i en tvist om arealdefinisjon.
VIKTIG DOM: - Lagmannsrettens dom er viktig for eiendomsbransjen, sier f.v. Linn Vårhus Sørhaug og Kamilla Olsen i advokatfirmaet Grette, etter nok en gang å ha vunnet frem for Thongård i en tvist om arealdefinisjon.

Thon-selskap vant frem nok en gang i tvist om arealberegning i boligprosjekt

Kjøper holdt tilbake deler av kjøpesummen, grunnet uenighet om areal i sjakter skal inngå i primærrom. Nå har Thon-selskapet Thongård seiret over kjøperne for andre gang i domstolene.

Publisert Sist oppdatert

I januar omtalte Estate Nyheter at Olav Thon-selskapet Thongård har vært i konflikt med en boligkjøper etter uenighet rundt arealberegning (se egen sak).

Bakgrunnen er følgende:

Et samboerpar kjøpte i mai 2020 to leiligheter i leilighetsprosjektet Solseilet i Tromsø sentrum. Utbygger var Thongård. I forbindelse med overtakelsen i september 2020 ga kjøperne i et vedlegg til overtakelsesprotokollen uttrykk for at det uriktig var tatt med sjaktareal i beregningen av P-rom og at de holdt tilbake deler av kjøpesummen.

Etter overtakelsen var det kontakt mellom partene uten at det kom til enighet. I desember 2020 fremsatte advokat Bård Utstøl Pettersen et forlikstilbud på vegne av kjøperne som innebar at Thongård betalte 800.000 kroner for påståtte mangler ved leilighetene.

Kjøpernes advokat varslet deretter i brev av 21. desember 2020 et samlet tilbakehold på 1.070.000 kroner for de to leilighetene. Thongård svarte med å stevne kjøperne.

Nord-Troms og Senja tingrett kom til at Thongård ikke har gjort noe galt i sine arealberegninger. I dommen fra januar 2023 skriver retten dette:

- Slik retten ser det er det ikke konkrete holdepunkter for at Thongård bevisst har forsøkt å skjule at sjaktene er en del av P-rom. Rettens oppfatning er at (kjøperne, red. anm.) ikke kan ha hatt en forventning om at sjaktenes areal vist på plantegningene kunne benyttes til opphold, ei heller at de kunne videreselges til opphold. Også her er det rettens oppfatning at kontraktens ordlyd må tillegges avgjørende vekt. Det vektlegges at bransjenormene er veiledende og generelle og må under alle omstendigheter tillegges mindre vekt enn kontraktene for de spesifikke leilighetene saken gjelder.

Kjøperne anket dommen. Men i en fersk dom kommer det frem at de heller ikke får gjennomslag i Hålogaland lagmannsrett, som konkluderer med at den slutter seg til tingrettens redegjørelse for de rettslige utgangspunktene.

- Etter dette var kjøperne ikke berettiget til å holde tilbake deler av kjøpesummen, heter det fra Hålogaland lagmannsrett.

Prosessfullmektiger for Thongård var advokat Linn Vårhus Sørhaug og advokatfullmektig Kamilla Olsen i advokatfirmaet Grette. De kommenterer dommen slik:

- Vi ser at mange boligutbyggere i dag – i likhet med Thongård – bruker en arealdefinisjon som innebærer at sjaktareal inntas som del av P-romsarealet i boligene. Lagmannsrettens dom er derfor viktig for eiendomsbransjen, da den fastslår at det er avtalefrihet når det kommer til definisjon av P-romsareal. Lagmannsretten på samme måte som tingretten kommet til at Thongård har beregnet, markedsført og levert leilighetenes P-rom i henhold til definisjonen kjøpekontrakten – og arealdefinisjonen er på ingen måte kontroversiell.

- Dommen understreker at det ikke er regler eller retningslinjer av betydning for tolkningen av kontrakter mellom utbygger og forbruker, og at utbygger har full adgang til å definere sjakter som del av P-rom, sier Sørhaug og Olsen.

Kjøperne ble også dømt til å betale sakskostnadene for Thongård i lagmannsretten. De var på 346.000 kroner. Fra før er kjøperne dømt til å dekke Thongårds sakskostnader i tingretten med 357.000 kroner.

Powered by Labrador CMS