Analyse:

VINNERFORSLAG: Arcasa Arkitekter står blant annet bak vinnerforslaget for næringsprosjektet Gullhaug Torg i Nydalen.

Millionene tikker inn i veldrevet arkitektselskap

De 7 siste regnskapsårene har Arcasa Arkitekter et samlet overskudd før skatt på 134,5 millioner kroner.

Publisert

– Vi karakteriserer oss selv som «byggende» arkitekter. Vi har lagt vekt på løsnings- og formgivningssiden, samtidig som vi interesserer oss for prosessen og de faglige og økonomiske rammene for prosjektene. Vi kan dokumentere gjennomføringsevne fra en rekke store og komplekse byggesaker, heter det på hjemmesiden til Arcasa Arkitekter.

Det Oslo-baserte selskapet hadde i fjor inntekter (konserntall) på 111,9 millioner kroner mot 117,5 millioner i 2019.

– 2020 ble preget av mye usikkerhet og utfordringer knyttet til Korona-pandemien. Dette gjaldt særlig perioden fra mars til august, hvor oppdragsgivere ble mer nølende i sine beslutninger samtidig som kontoret måtte omlegge driften til hjemmekontor for de fleste. Dette medførte at flere prosjekter ble utsatt i tid, og omsetningen sammenlignet med året før falt med knappe 5 prosent. Høsten ble likevel preget av større optimisme, og omsetningen i årets 4 siste måneder var nær det opprinnelige budsjettet for 2020, fremgår det av årsberetningen.

Ifølge styret viste hjemmekontor seg for det meste å fungere veldig godt, og allerede i løpet av mars hadde driften omstilt seg.

– Styret er meget fornøyd med hvordan Korona-situasjonen ble håndtert i selskapet, og gitt de forutsetningene som året ga, anser vi resultatet som meget tilfredsstillende, heter det i årsberetningen.

Styret påpeker at utviklingen de siste 4 månedene av 2020 var positiv «og bar bud om at ting gradvis ville normalisere seg og at optimismen var tilbake».

– Dette er blitt bekreftet i første kvartal 2021 som både har gitt høy omsetning og solid driftsresultat. Utsiktene videre for 2021 ser også svært positive ut, og tilgangen på prosjekter både innenfor bolig og næringsbygg er meget god. Selskapet er godt rustet til å håndtere en vekst på disse områdene, skriver styret i årsberetningen.

Konsernet Arcasa Arkitekter oppnådde i fjor et resultat før skatt på 14,3 millioner kroner mot 18,1 millioner året før. Summen av de siste 7 regnskapsårene viser et samlet resultat før skatt på 134,5 millioner kroner.

Arcasa Arkitekter står blant annet bak vinnerforslaget for næringsprosjektet Gullhaug Torg i Nydalen i regi av Avantor. Dette prosjektet ble igangsatt i 2020, og er forventet ferdig i 2022.

Powered by Labrador CMS