UTADVENDT KVARTAL: Olav Thon ønsker å etablere «et helhetlig og utadvendt kvartal med høy arkitektonisk kvalitet i samspill med omkringliggende omgivelser».
UTADVENDT KVARTAL: Olav Thon ønsker å etablere «et helhetlig og utadvendt kvartal med høy arkitektonisk kvalitet i samspill med omkringliggende omgivelser».

Thon terminerte gigantplanen. Nå holder han døren på gløtt for Guneriuskvartalet

Olav Thon Eiendomsselskap ønsker et kompromiss med Plan- og bygningsetaten om Guneriuskvartalet, slik at bare ett forslag sendes til politisk behandling.

Publisert

I november i fjor skrev Estate Nyheter at Olav Thon er svært misfornøyd med hvordan planforslaget i Oslo sentrum er blitt mottatt og behandlet av Plan- og bygningsetaten (PBE).

– Etter flere års forsøk på å utvikle et reguleringsforslag for Guneriuskvartalet, har krav fra PBE ført til at vi har skrinlagt flere gode egenutviklede forslag. Vi har måttet utvikle et kompromissprosjekt i samarbeid med PBE og andre berørte parter, skrev Olav Thon personlig i et brev til byråd for byutvikling i Oslo.

I brevet viste han blant annet til at etaten har utformet et eget reguleringsalternativ «som blant annet sterkt forringer hotellfunksjonen». Han påpekte også at koronasituasjonens sannsynlige konsekvenser for handel, reisevirksomhet og kontorbehov i tillegg legger nye og meget krevende rammer for prosjektinvesteringer av denne type kompleksitet og størrelsesorden.

– Det er også vår oppfatning at denne eiendommen tåler en vesentlig høyere utnyttelse enn i det foreliggende utnyttelsesforslag. På denne bakgrunn ber vi om at planprosessen rundt Guneriuskvartalet og videre politisk behandling termineres, konkluderte Thon i brevet til byråden.

Nå har imidlertid Olav Thon Eiendomsselskap og fagkyndig Dark Arkitekter hatt et møte med PBE. Bakgrunnen for møtet er et ønske fra forslagsstiller om å legge frem et kompromissforslag i et forsøk på å oppnå at kun ett forslag sendes over til politisk behandling, samt avklare eventuell videre prosess.

Av referatet fremgår det at fagkyndig la frem to alternativer til endringer for bebyggelsen mot hjørnet av Lybekkergata og Stenersgata som det ønskes en tilbakemelding på om PBE kan anbefale. Det ble også stilt spørsmål om det er mulig å gjenoppta den tidligere saken.

– Det ble enighet om at fagkyndige oversender begrunnelse for ønskede endringer til PBE, og at PBE deretter gir tilbakemelding på dette, og til eventuell videre prosess, skriver etaten i referatet.

I planforslaget som ble sendt til PBE i mai i fjor, var ny bebyggelse over terreng oppgitt til maksimalt 45.000 kvadratmeter BRA. I tillegg opprettholdes 11.800 kvadratmeter over terreng.

Dette ønsker Thon å oppnå med Guneriuskvartalet:

· Etablere et helhetlig og utadvendt kvartal med høy arkitektonisk kvalitet i samspill med omkringliggende omgivelser 


· Etablere utadvendt handel på bakkeplan og unngå utforming som innadvendt kjøpesenter 


· Etablere attraktiv sentrumsbebyggelse med god fordeling av formål 


· Fremme byliv og aktivitet 


· Etablere gode byrom på bakkeplan 


· Fremme miljø, bruk av kollektivtransport, gange og sykkel 


· Passasjer og kvartalsstruktur på bakkeplan 


· Fremme aktivitet igjennom hele dagen igjennom utadrettet virksomhet i første etasjene 


Powered by Labrador CMS