MER TRIVSEL: Lavere turnover og sykefravær er blant effektene av høyere mangfold, ble det påpekt i panelsamtalen torsdag. Her Fatima Dahri i Wiersholm i samtale med Wiersholm-partner Stig L. Bech (i midten) og 4Service-sjef Tor Rønhovde.

- Mangfold er ikke dokumentert lønnsomt. Men det gir ikke mindre lønnsomhet, heller

Som en del av Oslo Urban Week arrangerte Wiersholm panelsamtalen Spådommer, hvor temaet var mangfold og sosial bærekraft. - Mangfold bidrar til bedre beslutninger, påpeker Wiersholm-advokat Stig L. Bech.

Publisert Sist oppdatert

- Verden er på mange måter i krise – har vi da tid og anledning også til å jobbe med sosial bærekraft? Jeg synes denne samtalen på en god måte fikk frem hvor viktig det er å fortsette å fremme mangfold og inkludering. Og der ligger også nøkkelen til å løse noen av de store utfordringene vi som samfunn står overfor. Mangfold bidrar til bedre beslutninger.

Slik konkluderer Wiersholm-partner Stig L. Bech etter torsdagens paneldebatt hos advokatfirmaet under Oslo Urban Week, hvor han var moderator.

Paneldeltakerne var Idar Kreutzer, direktør internasjonalt, privat eierskap og digitalisering offentlig/næringsliv, NHO, Lars Erik Lund, konserndirektør, strategi og bærekraft, Veidekke, Kimiya Sajjadi, CEO, Big Enough Global, Tor Rønhovde, CEO, 4Service, Fatima Dahri, Managing Associate, Wiersholm og Gro Sandkjær Hanssen, forsker, OsloMet.

Hvordan lukke gapene?

- Jeg opplever at det er en langt mer seriøs, alvorlig og god dialog om mangfold enn på lang tid, innledet Idar Kreutzer.

- Et av vårt samfunns store paradokser er at 600.000 personer står utenfor arbeidslivet – samtidig som et av våre største problemer er tilgangen på arbeidskraft, fortsatte han og stilte spørsmålet om hva vi kan gjøre for å lukke disse gapene, og mobilisere de som står utenfor.

- Vi skal igjennom den største transformasjonen, kanskje noen gang. Motsetninger skaper kamp, tillit skaper endringer. Endringsevnen til det norske samfunnet er høy, vi er blant de mest omstillingsdyktige. Endringsviljen er det mindre av. Vi trenger mangfold for å ta gode avgjørelser og skape endring, sier Kreutzer.

- Mangfold er ikke dokumentert lønnsomt. Men det gir ikke mindre lønnsomhet, heller, poengterer Lars Erik Lund.

- Risikoen ved å øke mangfoldet er svært liten. Mangfold handler om sosialt ansvar, viktig at organisasjoner speiler samfunnet for øvrig. Vi må aktivt søke og inkludere mennesker som har andre meninger enn oss selv.

Kimiya Sajjadi understreker viktigheten av å sette klare og tydelige mål, finne hva som hindrer oss i å nå dem og sette i verk tiltak.

- Representasjon betyr noe – å finne noen som ligner på en selv. Gir mangfold i lederstillinger høyere lønnsomhet? Det kommer an på hva du legger i lønnsomhet. Bedrifter forteller blant annet om lavere turnover og sykefravær som en effekt av høyere mangfold, sier Sajjadi.

- Sosial bærekraft er den mest lønnsomme investeringen vi gjør

Tor Rønhovde i 4Service leder en virksomhet med 113 nasjonaliteter. Han peker på at vi ikke bare må se på langsiktige mål, «men tenke på hva vi kan gjøre i morgen – og gjøre det».

- Sosial bærekraft er den mest lønnsomme investeringen vi gjør. Beviset ligger i måten vi bygger kultur på, ikke i regnearket. Prestasjonene blir bedre og betalingsviljen hos kundene blir bedre. Kulturen bygger også lønnsom vekst. Men sosial bærekraft skal ikke være en egen linje i regnearket, sier Rønhovde.

Fatima Dahri i Wiersholm mener advokatbransjen er på riktig vei.

- Det blir stadig flere kvinner, minoriteter og folk med ulik bakgrunn i advokatfirmaene. På de åtte årene jeg har vært i Wiersholm, har det skjedd mye. Vi har kommet langt med rekruttering, men fortsatt er det en utfordring i bransjen å beholde kvinner.

- Samtalen i dag fikk frem hvor viktig det er med rollemodeller, den speilingen som bekrefter at du også kan bli sjef eller advokat. Det er viktig for den yngre generasjonen som er i den formative fasen og skal velge løp for livet, sier Gro Sandkjær Hanssen i OsloMet

- Vi har så komplekse problemer nå, veivalg vi som samfunn må gjøre – vi trenger mye omstillingskompetanse. Må ha et mangefasettert blikk. Vi kommer ikke dit uten mangfold. Hvem er de 600.000 som står utenfor arbeidslivet? Hva tenker de? Alle bør gjøre mer som Tor og 4Service – det vil også hjelpe oss i den enorme samfunnsomstillingen, sier hun.

- Et samfunnsansvar

- Panelet fikk fra sine ulike perspektiver belyst hvilke fordeler det gir for virksomheter og bedrifter å jobbe med sosial bærekraft. De handler blant annet om tilgang på kompetanse, kulturbygging, team- og prestasjonsutvikling. I tillegg er det et samfunnsansvar alle må være med på å ta, også eiendomsbransjen, sier Stig L. Bech fra Wiersholm og avslutter slik:

- Selv om resultatene ikke umiddelbart synes på regnearket, er sosial bærekraft over tid bra for business og samfunnet.

Powered by Labrador CMS