TAKKER FOR SEG: Thor Olaf Askjer har vært adm. direktør i Norsk Eiendom i over ti år. Nå skal han overlate sjefsstolen til noen andre.
TAKKER FOR SEG: Thor Olaf Askjer har vært adm. direktør i Norsk Eiendom i over ti år. Nå skal han overlate sjefsstolen til noen andre.

Fra klaging på rammebetingelser til viktig samfunnsaktør

Norsk Eiendom har vært gjennom en rivende utvikling de drøye ti årene Thor Olaf Askjer har ledet foreningen. Nå takker han for seg.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg oppfatter at styret i Norsk Eiendom har vært fornøyd med utviklingen og at de ser for seg at Norsk Eiendom fortsetter i samme retning. Men det er alltid en utvikling i en organisasjon, sier Askjer til Estate Nyheter.

Han begynte i jobben som adm. direktør den første oktober i 2009 og har dermed vært sentral i utviklingen av norsk eiendomsbransje i over ti år.

– Vi har hatt en avtale om at jeg skulle slutte den første oktober 2020. Det er en ideell måte å slutte som leder, ved at man vet det på forhånd. Da kan organisasjonen forberede seg på å finne en ny og de slipper samtidig å lure på hvordan de skal få ut denne gamle gretne sjefen, sier Askjer.

Da han begynte som leder i bransjeforeningen, var det mye prat om rammebetingelser og hvor tøft det var å drive med eiendomsutvikling. Nå er det mer fokus på hva eiendomsbransjen kan bidra med til samfunnet når det settes opp næringsbygg og nye boliger.

– Det er en retning som jeg tror er veldig riktig. Man må se det sosiale ansvaret man har som eiendoms- og byutvikler. Det er ikke bare å utvikle kvadratmeter med kontor eller boliger. Vi skal fylle en funksjon for samfunnet. Det har vi fått til en mye større bevissthet rundt. Vi i bransjen liker jo å si om oss selv at vi er viktige, og med det følger et samfunnsansvar, sier Thor Olaf Askjer.

Han trekker frem barnehagedugnaden, som både private og det offentlige sto sammen om for å sikre full barnehagedekning, som et eksempel.

– Alle brettet opp armene. Men så klarte ikke noen private aktører på barnehagesiden å besinne seg og tok ut for mye profitt. Når vi nå skal jobbe for å få til noe med seniorboliger for eksempel, så møter vi på disse eksemplene når offentlige aktører er skeptiske, fortsetter den avtroppende Norsk Eiendom-sjefen.

Han tar også til orde for at eiendomsutviklerne jobber tettere sammen med planmyndigheten.

– Når en kunde roper hopp, så hopper vi. Vi setter opp et sykkelskur dersom kunden vil ha de, vi setter inn røde knotter på kjøkkenet, hvis boligkjøperen vil ha det. Gitt at det er lønnsomt. Men når kommunen vil ha en nabolagspark, da krangler vi. Jeg mener vi bør tenke på også kommunen og myndigheter som en slags kunde og jobbet sammen for å løse slike innspill på en lønnsom måte. Hadde man møtt planmyndighetene med det synet, og spurt hvordan kan vi hjelpe til med å nå noen offentlige mål, så ville planprosessene både gått raskere og det hadde blitt bedre løsninger, sier Askjer engasjert.

Thor Olaf Askjer har fortsatt mye engasjement og han akter ikke sitte på latsiden når han slutter i Norsk Eiendom til høsten.

– Jeg vil jobbe med en del styreverv og bidra rådgivning innenfor strategiarbeidet. Jeg vil også få litt tid til å drive med frivillig arbeid. Mange i dette segmentet er gode på å yte, men de er ikke like gode til å jobbe med den kommersielle delen av det, sier Askjer.

Estate Media er ute med sin første podcast i samarbeid med DNB. Vi diskuterer blant annet om det bygges nok boliger i Oslo og om boligutviklerne har hatt det for lett. Blant gjestene er Mathis Grimstad fra Stor-Oslo Eiendom, Rolf Thorsen fra Selvaag Bolig og Tollef Svenkerud fra Fredensborg Bolig.