VEILEDNING: – Vi trenger veiledning på hvordan vi skal håndtere disse pågående sakene, sier daglig leder Thomas Thorsnes i R21 Arkitekter.
VEILEDNING: – Vi trenger veiledning på hvordan vi skal håndtere disse pågående sakene, sier daglig leder Thomas Thorsnes i R21 Arkitekter.

Bekymringsmelding om småhusplanen: «Som prosjekterende sitter vi nå og bryter reglene ufrivillig i stor stil»

Daglig leder Thomas Thorsnes i R21 Arkitekter har sendt bekymringsmelding til byrådsavdeling for byutvikling om det han mener er en uholdbar situasjon. Han får støtte av James Stove Lorentzen (H), leder av Byutviklingsutvalget.

Publisert

I forbindelse med revisjonen av småhusplanen i Oslo innførte Plan- og bygningsetaten (PBE) midlertidig forbud mot tiltak for søknader som er sendt inn fra og med 6. april 2022.

Byggesøknader som er sendt inn før det midlertidige forbudet ble varslet 6. april 2022, blir fortsatt behandlet som normalt, og etter dagens gjeldende småhusplan.

– Endringssøknader skal etter plan- og bygningsloven behandles og vurderes som en ny søknad. Det midlertidige forbudet mot tiltak får dermed de samme virkningene for endringssøknader til allerede gitte tillatelser som for helt nye søknader, uttalte etaten i en pressemelding.

Daglig leder Thomas Thorsnes i R21 Arkitekter er fortvilet over situasjonen som har oppstått for pågående byggesaker i områder som er omfattet av småhusplanen. I en e-post til Rasmus Reinvang, byrådssekretær for byutvikling, skriver han at det i nær sagt alle byggesaker skjer det endringer underveis fra gitt tillatelse.

– Mange av disse endringene søkes det om fortløpende eller gjøres ved «som bygget-tegninger» på slutten av byggesaken. Som prosjekterende sitter vi nå og bryter reglene ufrivillig i stor stil da de fleste av disse endringene er utenfor unntaksbestemmelsene. Det kommer til å bli en stor mengde ulovligheter. Hvem er satt til å håndheve dette og hva tjener det? Hvordan skal vi veilede våre medarbeidere og klienter? spør Thorsnes i e-posten.

Han fikk til svar at PBE var rette instans til å svare på spørsmål knyttet til denne problemstillingen.

– Dette oppleves som et arrogant svar. Prosjekterende blir nå presset av byggherrer til å gjøre det som nå er blitt ulovligheter. Forhold som tidligere var en formalitet å rapportere inn i ettertid, er nå blitt omfattet av det midlertidig forbudet. Dette er forhold som oppstår under arbeidet på byggeplassen, for eksempel at det må gjøres en liten endring i kjelleren for å optimalisere bæresystemet. Det går jo ikke an å sende bygningsarbeidere hjem i påvente at av PBE skal gi svar en eller annen gang i fremtiden, sier Thorsnes til Estate Nyheter.

Han lurer på hvem som skal håndtere dette regelverket, og sørge for at byggearbeidene kan fortsette, samtidig som det følges opp at alle følger reglene.

– Dette må skje på en måte som gjør at vi beholder respekten for forvaltningen, sier Thorsnes.

– Når PBE går til et så drastisk grep å vedta et forbud mot tiltak, så får det konsekvenser utover det vi tror vedtaket er ment å beskytte. Vi frykter at de negative konsekvensene overgår de eventuelle positive sidene og rammer mange unødvendig. Vi trenger veiledning på hvordan vi skal håndtere - for oss flere titalls pågående saker. Vi er neppe alene, sier han.

James Stove Lorentzen
James Stove Lorentzen

Leder av Byutviklingsutvalget, James Stove Lorentzen (H), mener det vises veldig stor mangel på fleksibilitet når PBE ikke vil behandle endringer i saker som er sendt inn før det midlertidig forbudet ble innført.

– Jeg ser ikke fornuften i at det midlertidige forbudet mot tiltak skal gjelde endringer i pågående byggesaker, søknader om endring bør behandles på vanlig måte. Jeg forholder meg ikke til om PBE skal si ja eller nei til disse sakene, poenget er at PBE må vise større smidighet selv om det er innført et midlertidig forbud, sier Stove Lorentzen.

PBE ønsker ikke å kommentere denne saken.

Powered by Labrador CMS