OFFENTLIG ETTERSYN: Planforslaget for Myntgata 2 og Rådhusgata 30B legges nå ut til offentlig ettersyn.
OFFENTLIG ETTERSYN: Planforslaget for Myntgata 2 og Rådhusgata 30B legges nå ut til offentlig ettersyn.

Ny skole skal bidra til økt byliv i Kvadraturen

Oslo kommune vil legge til rette for en ny videregående skole for ca. 870 elever i Myntgata 2. I tillegg rommer planen en flerbrukshall under terreng og økt byliv i kvartalet.

Publisert

I mars 2017 bladde Oslo kommune opp 338,2 millioner kroner for Myntgata 2. Selger var Skifte Eiendom. Eiendommen er på nesten 13.000 kvadratmeter, og består av 5 bygninger.

I desember 2018 startet planprosessen med å få regulert eiendommen for blant annet en videregående skole, og nå skal planforslaget ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for en ny videregående skole for ca. 870 elever. Skolens fagtilbud vil være studiespesialisering, restaurant- og matfag og service og samferdsel. En mindre del av arealene i de eksisterende bygningene legges til rette for ulike virksomheter innen forskning og utvikling, ernæring og matkultur, mindre forretninger og serveringstilbud, kulturinstitusjoner og forsamlingslokaler.

– Målsettingen er at virksomhetene skal støtte opp om skolens fagtilbud og sammen med skolen bidra til økt byliv innenfor kvartalet, fremgår det av planforslaget med Alt Arkitektur som fagkyndig.

Planforslaget legger til rette for ny bebyggelse og ny bruk av eksisterende bygg. Inne i kvartalet foreslås en flerbrukshall under terreng.

Forslaget åpner for at det kan etableres flere gangforbindelser gjennom de eksisterende bygningene for å øke tilgjengeligheten til de nye byrommene.

Bygningene i Myntgata 2 er fredet etter Forskrift om fredning av Akershus festning med unntak av Tyskerbrakka nordøst i kvartalet.

Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget med forbehold om uttalelser fra Norges vassdrags- og energidirektorat og vernemyndighetene om grunnforhold.

Powered by Labrador CMS