Vil ha skole i stedet

Plan- og bygningsetaten sier nei til Orklas planer på gamle Lilleborg fabrikker.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen.

NE nyheter skrev i februar i år at det tidligere hovedkontoret til Lilleborg skal gjøres om til boliger. Orkla skal samle virksomhetene i et stort bygg på Skøyen og fraflytter i den forbindelse fire bygg. 

Ett av disse byggene er den utdaterte høyblokken Sandakerveien 56 fra 1961, som var det tidligere hovedkontoret til Lilleborg. Eiendommen har de senere årene huset Orkla Brands, altså Orklas merkevareområde, samt Nidar og Lilleborg. Forslagsstiller i vinter var Sandakerveien 56 AS ved Scandinavian Development AS.

Bøhler-familienScandinavian Development AS er eid av Bøhler-familien med Erik Bøhler i spissen. Nå foreslår selskapet å omregulere Treschows gate 16 på Lilleborg fra industri og friområde til boliger. Orkla er grunneier til planområdet, som totalt er på 13,6 mål og ligger til Akerselva ved Bentsebrua.

Området består i dag av et større lagerbygg for Lilleborg som er fraflyttet. Planområdet er inngjerdet og fremstår ifølge et innsendt planforslag som lite allment tilgjengelig. Dagens lagerbygg er på 6200 kvadratmeter.

I planforslaget vil Scandinavian Development AS på vegne av Orkla føre opp bebyggelse i 5 til 11 etasjer, med ca 260 boliger (se illustrasjon). I tillegg foreslås en 4-avdelings barnehage, forretning og friområde. Ny bebyggelse over terrenget skal utgjøre 22 380 kvadratmeter, i tillegg kommer 6500 kvadratmeter under terrenget.

19 500 m2 med boligerBoligandelen vil i forslaget utgjøre 19 500 kvadratmeter, næringsdelen 2200 kvadratmeter. Scandinavian Development AS ser for seg 91 små leiligheter mellom 35 og 50 kvadratmeter, 65 middels leiligheter fra 50-80 kvadratmeter og 104 større leiligheter over 80 kvadratmeter.

Antall parkeringsplasser under terrenget er estimert til 192, i tillegg kommer hele 500 plasser til sykkelparkering. Treschows gate 16 har for øvrig fått prosjektnavnet «Torshovbredden», og Scandinavian Development AS hadde forhåpninger om byggestart i løpet av 2015.

Plan- og bygningsetaten mener at boliger og barnehage er i tråd med overordnede føringer, men at planområdet må vurderes for skole. Skolebehovsplanen for 2016–2026 viser behov for flere skoler i Oslo sentrum. I tillegg er planforslagets høyder og utnyttelse heller ikke i tråd med overordnede føringer i Kommuneplan Oslo mot 2030.

For dårlig bokvalitetPlanmyndighetene peker også på at bokvaliteten blir dårlig, ettersom medregnet uteareal omfatter støyutsatte striper langs gatene. Det tillates ifølge etaten i forslaget et «ubegrenset antall ensidig støyutsatte boliger mot gatene». I tillegg er rekkefølgebestemmelsene ikke tilstrekkelige.

Plan- og bygningsetaten fremmer derfor et eget alternativ med skole, som etaten mener vil gi et større område med bruksverdi for allmennheten, og en bredere grøntsone langs Akerselva. I etatens forslag er ny bebyggelse begrenset til 6500 kvadratmeter over terrenget. Skolen vil med etatens forslag få drøyt 8400 kvadratmeter.