Ida Wolden Bache

Kraftig kronestyrking etter nye rentesignaler

Det går mot senere rentekutt i Norge enn antatt, det er bra for kronen.

Publisert Sist oppdatert

Saken er oppdatert med kommentarer fra pressekonferanse kl 10.30.

Norges Bank holdt som ventet styringsrenten uendret torsdag på 4,50 prosent. Det var ingen eksperter som trodde det ville skje noe med renten nå. Spenningen er knyttet til om det kommer noen nye hint for første rentekutt. Signalene i mars var at det mest sannsynlige er september.

– Slik vi nå vurderer utsiktene, vil renten trolig holdes på dagens nivå en god stund fremover, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding. Og mer presist:

Informasjonen så langt kan indikere at det kan bli behov for å holde renten oppe noe lenger enn det Norges Bank har sett for seg.

Færre rentekutt ute

– I mars signaliserte vi at styringsrenten ville bli liggende uendret en god stund fremover. Vi har ikke laget nye prognoser, men har vurdert ny informasjon opp mot mars. Det ventes nå færre rentekutt blant de store sentralbankene enn i mars, sa Wolden Bache på en pressekonferanse fredag.

–  Prisveksten har falt mye fra toppen, men den er fortsatt klart over målet. Det er særlig priser på tjenester som har økt mye. Det henger tett sammen med utviklingen i lønningene. Vi har fortsatt en vei å gå før prisveksten er tilbake til målet på 2 prosent.

Wolden Bache presiserte at de har ingen ny prognose for renteutviklingen fremover. Det er ikke tatt noen ny beslutning om når renten settes ned. 

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 Gruppen skriver i en kort oppdatering at det trolig ikke blir noe rentekutt i år.  Nordea er ikke like bombastiske, men:      

– Det var det vi trodde. De antyder at det er mindre sannsynlig med rentekutt i september enn det vi så for oss, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets til E24.

– I markedet er første rentekutt forskjøvet fra september til november, og vi får nå se hvordan det går, sier Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparebank 1 Markets til DN.

DNB Markets skriver i en oppdatering at guidingen for et kutt i september er kansellert.

Høy lønnsvekst og svak krone

Som vanlig tar Norges Bank forbehold begge veier. Er det behov for å øke renten ytterligere, er rentekomiteen villig til det. Blir det en kraftigere oppbremsing enn antatt, kan renten settes ned raskere.

Men renten er nå høy nok til å få prisveksten ned til målet på 2 prosent innen rimelig tid. Pengepolitikken virker innstrammende, og det er lav vekst i norsk økonomi. Prisveksten avtar, men den er fortsatt klart over målet.

Norges Bank konstaterer at bedriftenes kostnader har økt mye de siste årene. En høy lønnsvekst og en svakere krone bidrar til å holde prisveksten oppe.

Siden rapporten i mars har prisveksten vært litt lavere enn anslått. Men den økonomiske aktiviteten litt høyere enn ventet. Lønnsveksten blir litt høyere enn anslått (5,2 prosent vs. 4,9 prosent, red.anm.). Samtidig har renteforventningene ute økt, og kronen er noe svakere enn lagt til grunn. 

Svekker kronen ytterligere

Enkelte økonomer pekte i forkant på at Norges Bank kommer til å svekke kronen hvis de fortsatt holder på september.  

En euro kostet rett før beslutningen ble kjent 11,77 kroner, 1 dollar 10,97 kroner. Ved 15-tiden er kronen styrket til henholdsvis 11,70 kroner og 10,83 kroner. Dollaren svekket seg etter svake amerikanske jobbtall.

Kronen har styrket seg litt mot slutten av uken. Men den er nå rundt 3 prosent svakere enn det sentralbanken har lagt til grunn. Da måler vi mot den importveide kursindeksen. Torsdag ettermiddag lå indeksen på hele 122,53. Det er den svakeste noteringen hittil i år.

Venter på USA

Den amerikanske sentralbanken kom med nye signaler onsdag. I USA er ikke prisveksten like stor lenger som ønsket. Det kan utsette rentekuttene i verdens største økonomi.

Økonomer tror ikke Norges Bank setter ned renten før kuttet er kommet i USA. Men signalene onsdag fra USA kommer for sent til å bli lagt vekt på i denne vurderingen.

Dette rentemøtet, formelt avholdt torsdag ettermiddag, er et såkalt mellommøte. Det utarbeides ingen nye prognoser nå, det skjer først i juni.

Powered by Labrador CMS