SIGNALER: Markedet har vært mest spent på hva Ida Wolden Bache kommer med av nye signaler fremover.

Norges Bank: Uendret rente en god stund fremover 

Styringsrenten blir værende på dette nivået i hvert fall frem til september, og en renteøkning er ikke utelukket.

Publisert Sist oppdatert

BANKPLASSEN (Estate Nyheter): Norges Bank holder som ventet styringsrenten uendret på 4,50 prosent. Ingen av ekspertene hadde på forhånd trodd på noen nedgang nå.

–  Vi må trolig holde renten på dagens nivå en god stund fremover for å bringe prisveksten tilbake til målet på 2 prosent innen rimelig tid, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding.

– Renten kuttes mest sannsynlig i september, la hun til på pressekonferansen. Norges Bank nøyer seg med å si i løpet av høsten.

Prognosen indikerer en styringsrente som blir liggende på 4,5 prosent frem til høsten, før den gradvis avtar. Norges Bank anslår en gjennomsnittlig styringsrente i 2025 på 3,9 prosent og 3,3 prosent i 2026. Så kan den falle til 2,9 prosent i 2027.

Lavere enn ventet

– Prisveksten er klart over målet vårt, men har vært lavere enn vi så for oss i desember. Det siste året har vi hevet rentene mye for å få ned prisveksten. Vi ser at de høyere rentene virker. Trolig vil det ikke være behov for flere renteøkninger fremover, sa Wolden Bache på en pressekonferanse.

Hun tror likevel at prisveksten kan komme ned uten for stor økning i arbeidsledigheten.

Nordea-strateg Dane Cekov tror ikke renten blir kuttet før i desember.

– Den nye rentebanen er tilnærmet lik den som ble lagt frem i desember og signaliserer kun ett rentekutt i år. Innen utgangen av 2025 indikerer rentebanen litt mer enn tre kutt totalt, skriver Cekov, ifølge DN. 

Strammer inn

Norges Bank skriver at pengepolitikken virker innstrammende. Det er lav vekst i norsk økonomi. Prisveksten avtar, men inflasjonen er fortsatt klart over målet. Den er bredt basert. Kronen er noe sterkere enn antatt. Det kan skyldes de høyere norske rentene sammenlignet med handelspartnerne.

Bedriftenes kostnader har økt mye de siste årene. En høy lønnsvekst og kronesvekkelsen gjennom fjoråret vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover. 

– Vi ser at lønnsveksten i økende grad bidrar til prisveksten, sa Wolden Bache på pressekonferansen.

Når målet i 2027

Men inflasjonen ventes å avta noe raskere i år enn tidligere anslått. Den kan nærme seg målet på 2 prosent mot slutten av 2027.

Siden den forrige rapporten i desember  har aktiviteten i norsk økonomi vært høyere enn ventet. Prisveksten har vært lavere enn anslått. Men, rentekomiteen i Norges Bank er opptatt av at dersom renten settes ned for tidlig, kan prisene fortsette å stige raskt. Frykten er blant annet at kronen kan svekke seg. 

På den annen side kan en for høy rente bremse økonomien mer enn nødvendig. 

Norges Bank tar som vanlig forbehold om de økonomiske utsiktene.  Dersom kostnadsveksten holder seg oppe eller kronen blir svakere enn anslått, kan prisveksten holde seg høy lenger enn antatt.

Da er komiteen beredt til å heve renten igjen. Dersom vi får en kraftigere oppbremsing i norsk økonomi eller inflasjonen faller raskere, kan renten bli satt ned tidligere enn vi nå ser for oss.

Null sannsynlighet

Handelsbanken Capital Markets skrev på morgenen at markedet priset nær null sannsynlighet for noen endring. Det er rentebanen som står i sentrum, prognoser for utviklingen fremover.  

Handelsbanken tror rentebanen vil være relativt lite endret fra sist. Men, den kan bli litt oppjustert i den korte enden. Spådommen var at Norges Bank peker noe tydeligere på at det første kuttet ikke blir før mot slutten av året.  

Nedsiderisikoen i norsk økonomi er noe mer dempet. Lønnskostnadsveksten forblir høy. Kronen har styrket seg noe, men banken mener den burde ha vært enda sterkere. Markedet har mistet troen på tidlige og omfattende rentekutt blant Norges handelspartnere.

Kraftig nedjustering

Et spenningsmoment har vært om Norges Bank tar ned anslaget for boliginvesteringene. SSB ventet både før jul og nå i mars en nedgang i år på hele 16 prosent. Regjeringen antyder et fall i boliginvesteringene på 13,2 prosent.

Norges Bank anslo i desember fallet til mer moderate 6,4 prosent. Nå er spådommen at boliginvesteringene vil gå ned med 12,5 prosent, en kraftig oppjustering.

Norges Bank ventet før jul en vekst i fastlandsøkonomien i år på marginale 0,1 prosent. Det vekstanslaget er tatt opp til 0,5 prosent. Regjeringen anslo i forrige uke en vekst på 0,9 prosent, det samme som SSB. 

Den gjennomsnittlige renten for boliglån ved utgangen av januar var på 5,5 prosent. Frem mot sommeren venter Norges Bank at boliglånsrenten vil øke videre, til 5,7 prosent.

Lavt prisanslag

Prisveksten i år ventes å bli lave 3,8 prosent, kjerneinflasjonen 4,2 prosent. I desember var forventningene respektive 4,4 prosent og 4,8 prosent. Det tekniske beregningsutvalget legger til grunn en total årsvekst på 4,1 prosent. Norges Bank ligger nå svært lavt blant prognosemarkerne.

Det kommende lønnsoppgjøret kan bli viktig for renteutviklingen i år. Norges Bank ser nå for seg en gjennomsnittlig lønnsvekst på 4,9 prosent fra 2023 til 2024. Det er en marginal endring fra 5 prosent i desember. 

Den amerikanske sentralbanken holdt som ventet styringsrenten uendret onsdag. Det kan likevel gå mot tre amerikanske kutt i år. Optimistene håper på ett allerede i juni.

Powered by Labrador CMS