NYE PROGNOSER: Geir Axelsen og SSB er fredag ute med sin kvartalsvise konjunkturrapport.

SSB: Boliginvesteringene stuper med 16 prosent

Men i 2025 kan det bli en økning og en tosifret vekst i 2026.

Publisert Sist oppdatert

SSB er fredag morgen ute med en fersk konjunkturrapport. I rapporten fra desember var overskriften at bråstopp i boligbyggingen gir rentekutt i år. SSB hadde da kraftig nedjustert anslaget for boliginvesteringer i år. Spådommen var et samlet fall i 2023 og 2024 på mer enn 30 prosent.

Denne gangen er overskriften at det blir reallønnsvekst i 2024.  Økt lønnsomhet i deler av industrien gir rom for reallønnsvekst fremover. Den økte kjøpekraften gjør at norsk økonomi vil være ute av lavkonjunkturen fra 2026.

SSB anslår at den årlige reallønnsveksten blir rundt 1,5 prosent i gjennomsnitt for årene 2024-2027.

Når målet i 2027

–  Etter flere år uten reallønnsvekst, blir det nå bedre tider. Den økte kjøpekraften vil føre til at aktiviteten løftes. Norsk økonomi vil være ute av lavkonjunkturen fra 2026, forskningsleder sier Thomas von Brasch.

– Inflasjonen ventes å komme ned mot 3 prosent mot slutten av året. Dette er langt under toppen på 7,5 prosent i oktober 2022, men fremdeles et godt stykke over inflasjonsmålet til Norges Bank på 2 prosent, fortsetter han.

Inflasjonsmålet på 2 prosent ventes ikke å bli nådd før i 2027. Men går det som SSB tror, kan total prisvekst i 2025 være nede på 2,6 prosent. Kjerneinflasjonen kan ha falt til 2,8 prosent.

Rekordsvakt

Men boliginvesteringene vil stupe i år også.

Boligprodusentenes Forening meldte torsdag om en rekordsvak boligbygging i februar. Det støttes av regjeringen,  som nylig kom med foreløpige prognoser for norsk økonomi. Her var anslaget et fall i boliginvesteringene i år på nesten 14 prosent. I 2023 var nedgangen på drøyt 15 prosent.

Nå er anslaget for 2024 oppjustert til et fall på 16,1 prosent. I 2025 kan det imidlertid bli en oppgang på 5,2 prosent, før investeringene tar av med tosifret vekst i 2026.

Norges Bank var før jul forsiktig i sine anslag. Estimatet var en moderat nedgang i år på 6,4 prosent. Det er ventet at dette justeres opp når sentralbanken kommer med nye prognoser 21. mars.

Ned mot 3 prosent

Norges Bank har signalisert at styringsrenten trolig holdes på dagens nivå en god stund framover. SSB venter at renten blir værende på 4,5 prosent til andre halvår i år før den gradvis reduseres. Reduksjonen kommer litt senere enn hos våre handelspartnere. 

– I 2027 ventes styringsrenten å komme ned mot 3 prosent, sier von Brasch.

Byrået så for seg før jul at renten blir liggende på dagens nivå frem mot midten av året. Så skulle den gradvis reduseres. Gjennomsnittlig pengemarkedsrente i 2025 ble anslått til 3,7 prosent. Disse rentene ligger historisk rundt 0,3 prosentpoeng høyere enn styringsrenten til Norges Bank.

Nå er spådommen en pengemarkedsrente i år på 4,6 prosent. Anslaget for neste år er fortsatt 3,7 prosent.

Myk landing

SSB tror på en myk landing for norsk økonomi. Det er flere faktorer som trekker i retning av at den økonomiske aktiviteten vil ta seg opp. Etterspørselen hos våre handelspartnere ventes å øke.

Renten vil trolig gradvis reduseres fra i høst. En økt reallønn vil stimulere husholdningenes etterspørsel. I tillegg ventes høy vekst i offentlig konsum og investeringer, blant annet som følge av satsing på Forsvaret. 

– Norsk økonomi ventes derfor å være ute av lavkonjunkturen fra 2026, sier Thomas von Brasch.

God vekst neste år

I rapporten fra desember ventet SSB at fastlandsøkonomien i år skulle vokse med 0,9 prosent. Det er spådommen også denne gangen. Det svake vekstanslaget skyldes i stor grad at fallet i bygge- og anleggsvirksomheten vil tilta. Fastlandsøkonomien kan vokse med 1,6 prosent i 2025 og hele 2,7 prosent i 2026.

Årslønnsveksten før jul ble for 2024 spådd til pene 5,4 prosent. Dette estimatet er tatt ned til 5,2 prosent. Både den totale prisveksten og den underliggende prisveksten var ventet å bli 4,5 prosent. Nå tror SSB på henholdsvis 4 prosent og 4,3 prosent. Det gir rundt 1 prosent i bedret kjøpekraft.

Det tekniske beregningsutvalget har senest for noen dager siden anslått konsumprisveksten i år til 4,1 prosent. En viktig årsak er lavere strømpriser enn forutsatt.

Boligprisene ventes i gjennomsnitt å stige med 2 prosent i år og med 1,9 prosent fra 2024 til 2025. SSBs anslag baserer seg på gjennomsnittlig vekst fra et år til et annet.

Powered by Labrador CMS