FOR HØY: Inflasjonen er fortsatt for høy for at sentralbanksjef Jerome Powell skal sette ned renten.

USA: Signaliserer tre rentekutt i år

Men sentralbanksjefen vil ikke tidfeste når det første kuttet kommer.

Publisert Sist oppdatert

Den amerikanske sentralbanken holdt som ventet styringsrenten uendret onsdag kveld norsk tid. Det var på forhånd bred enighet om at sentralbanken ville holde styringsrentene innenfor intervallet 5,25– 5,50 prosent. De amerikanske rentene er altså en god del høyere enn her hjemme.

Avgjørelsen ga likevel visse utslag i rentemarkedet i den korte enden. Det kan indikere at markedet håper på et noe raskere rentekutt.

Før beslutningen ble kjent, lå den viktige tiårige amerikanske statsrenten på 4,28 prosent. Toårsrenten var på 4,68 prosent. Kl. 20 norsk tid er rentene på henholdsvis 4,68 prosent og 4,61 prosent.

DNB Markets skrev på morgenen at det er lite spenning rundt rentebeslutningen. Det blir ingen endringer nå. DNB trodde på morgenen at sentralbanken ville signalisere tre rentekutt i år. Det gjorde den også i desember, og de samme signalene gjentas nå. 

Juni?

– Det kan tyde på at de planlegger å begynne senkingen i juni, sier seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets til E24 etter beslutningen. Men i 2025 kan det gå mot ett færre kutt enn antatt.

Signalet fra sentralbanksjef Jerome Powell er at det kan være passende å sette ned renten på et tidspunkt i år.

Markedet priset onsdag morgen inn nesten tre kutt innen desember, til sammen 0,72 prosentpoeng.

Det er en solid økonomisk utvikling i USA til tross for kraftige rentehevinger. Ifølge DNB Markets har det fått mange til å tenke at den nøytrale renten muligens er høyere enn antatt. 

Meglerhuset spådde at anslaget for den nøytrale renten heves fra 2,5 prosent til 2,75 prosent. Uansett er dagens rentenivå klart innstrammende.

Må se ytterligere bedring

Men det amerikanske arbeidsmarkedet holder seg sterkt, selv om lønnsveksten ser ut til å ha avtatt noe. Inflasjonen har falt. Men Powell har poengtert at de må se ytterligere bedring for å bli overbevist om at det er riktig å kutte renten. Han understreker onsdag at inflasjonen fortsatt er for høy.

Forventningene om rentekutt i USA er tatt kraftig ned siden nyttår. På det meste så rentemarkedet for seg nærmere syv nedsettelser fra den amerikanske sentralbanken i år. 

På morgenen var det sannsynlighetsovervekt for at renten settes ned i juni. Men markedet priset ikke fullt ut et kutt før i juli.

Norges Bank kommer torsdag kl. 10 med sin rentedom. Det er heller ikke ventet et rentekutther hjemme.

Powered by Labrador CMS