Juss

Fornøyd med dommene om utbyggingsbidrag

Norsk Eiendom jubler over sist ukes dommer om utbyggingsbidrag i Oslo. Adm. direktør Thor Olaf Askjer mener det er viktig med forutsigbarhet for utviklerne.

PARTSHJELP: Thor Olaf Askjers Norsk Eiendom var såkalt partshjelp for Entra i saken mot Oslo.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Sist uke gikk Oslo kommune på to sviende tap om utbyggingsbidrag. Selvaag Bolig vant frem i en sak mot Oslo etter at kommunen kom med et rekkefølgekrav om etablering av en turvei for å få midlertidig brukstillatelse for boligprosjektet Bispelua på Mortensrud i Oslo. Bakgrunnen for rettens avgjørelse er at rekkefølgekravet ikke har tilstrekkelig sammenheng med den regulerte utbyggingen.

Fredag kom dommen som slo fast at Oslo kommune måtte betale tilbake kontantbidrag på 27,3 millioner kroner for oppgradering av trikkeinfrastruktur og en ny sykkelvei. Retten mener bidragene ikke var saklig begrunnet med utbyggingen, og at kommunen syntes å være økonomisk motivert i prosessen frem mot vedtakelse av rekkefølgekravene.

Les mer her

– Dette er viktige dommer for hvordan byutviklingen skjer, og grenser for hva kommunen kan kreve av næringsdrivende. Vi er svært glad for at Oslo tingrett dømte i Entras favør, sier administrerende direktør i Norsk Eiendom, Thor Olaf Askjer.

Bransjeforeningen Norsk Eiendom var såkalt partshjelp for Entra, fordi saken har stor betydning for eiendomsselskaper og samfunnet for øvrig.

– Grunneierbidrag skal kunne brukes, men bidraget må speile infrastrukturbehovet som skapes av byggets fremtidige bruk. Oppgradering av Solli plass én kilometer unna det nye jussbygget til UiO, er ikke innenfor hva som er rimelig krav fra kommunen, sier Askjer.

Han mener rettens veiledning i hvordan loven skal tolkes og anvendes, vil være til stor nytte både for kommunene og for utbyggerne.

– Det er viktig med forutsigbarhet for utbyggerne. Tomteverdi, boligpriser og markedsleie på næringsbygg blir påvirket av de krav kommunen stiller.

Ifølge Askjer snevret Stortinget inn kommunenes adgang til å kreve bidrag fra utbyggere for få år siden. Askjer mener det vil være behov for å se på nytt hvordan offentlig infrastruktur skal finansieres i fremtiden med rettens kjennelse om lovens innskrenkende effekt.

– Når kommunen sliter med å skaffe nødvendig finansiering, må nasjonale myndigheter se på de samlede inntektsmulighetene for kommunen. Det er bra at regjeringen er i gang med å se helhetlig på dette utover de løpende diskusjonene om statlige overføring til kommunene. I hvor stor grad grunneierbidrag skal være en del av dette, vil måtte utredes grundigere. Det er i alles interesser at kommunene gjøres i stand til å finansiere bærekraftig infrastruktur i våre byer og tettsteder. Derfor handler dette både om å sikre offentlig finansiering samtidig som vi må få bedre forutsigbarhet og tydeligere rammer for hva utbyggerne skal bidra med, sier Askjer.

Ukens profil: Fikk sluttpakke – havnet i eiendom (+)
Karriere
Nå skal milliardprosjektet bygges
Utvikling
Solgte til Bergesen-familien (+)
Transaksjoner
Skeptisk til Tollefsen-prosjekt (+)
Bolig
Øker leieinntektene, resultatet faller
Aktuelt
Les Estate Magasin digitalt Bli PLUSS-abonnent her!
Ny sjef hos Enerhaugen
Karriere
Solid resultat med 363 millioner
Aktuelt
– Vi skal ikke selge mer, snarere tvert imot (+)
Analyse
Utstillingsplassen Eiendom sikter mot rekordresultat i år (+)
Analyse