Analyse:

BYSENTRUM: Steen & Strøm og Storebrand skal utvikle et helt bysentrum på det 123,8 dekar store planområdet på Økern.
BYSENTRUM: Steen & Strøm og Storebrand skal utvikle et helt bysentrum på det 123,8 dekar store planområdet på Økern.

200 største: Disse aktørene utvikler gigantprosjekter (+)

De fleste av Norges 200 største eiendomsselskaper driver med utvikling i en eller annen grad, men det er bare noen få som er involvert i virkelig store prosjekter.

Publisert Sist oppdatert

Med leieinntekter på 691,2 millioner kroner i 2019 havner Steen & Strøm på 23. plass på Estate Nyheter sin liste over Norges 200 største eiendomsselskaper. Ved utgangen av fjoråret hadde selskapet en eiendomsportefølje på 275.000 kvadratmeter.

Vil skape en destinasjon

Steen & Strøm er også blant de selskapene på listen som er i gang med betydelige utviklingsprosjekter. Sammen med Storebrand (nr. 7 på listen) skal selskapet utvikle et helt bysentrum på det 123,8 dekar store planområdet på Økern.

Prosjektet skal romme gode boområder, attraktive arbeidsplasser innenfor et bredt spekter av næringer, et tidsriktig og moderne handelssentrum samt en destinasjon for mangfoldig kulturliv og aktivitetstilbud, med både lokal og regional satsning.

I det opprinnelige planforslaget fra 2018 var den kjente høyblokken på Økern forutsatt revet, men nå har eierne snudd. Nå skal de skape ny identitet gjennom stedets historie, og i denne sammenhengen er høyblokken sentral.

Transformerer Lilleakerbyen

Et annet gigantprosjekt er Lilleakerbyen i Oslo vest. Der er Mustad Eiendom (nr. 32 på listen med leieinntekter på 466,4 millioner kroner i 2019) godt i gang med reguleringen. Hensikten er å gi grunnlag for å transformere området fra et ensidig handels- og kontorområde til et flerfunksjonelt byområde med nye gater og byrom, samt bebyggelse for forretning, bolig, kontor, tjenesteyting, kultur m.m.

Planområdet er på ca. 300 dekar, og er beliggende på begge sider av Lysakerelva – i både Oslo og Bærum. På Oslo-siden planlegges det med ca. 2.000 boliger.

Nærmer seg slutten i Nydalen

Avantor (nr. 36 på listen) har over tid stått for en storstilt byutvikling i Nydalen i Oslo. Utviklingen har blant annet omfattet å få BI til Nydalen, noe som også banet veien for en egen T-banestasjon like ved høyskolen. Utviklingen av Nydalen nærmer seg slutten, og Avantor hadde ved utgangen av fjoråret en portefølje på 200.000 kvadratmeter, hvorav mesteparten befinner seg nettopp i Nydalen.

Höegh Eiendom (nr. 65 på listen) er også en aktør som jobber med store utviklingsområder, deriblant HasleLinje i Oslo og Verket i Moss.

Sammen om gigantprosjekt ved fjorden

Et område hvor reguleringsarbeidet ennå ikke er kommet i gang, er Vækerø – ikke langt unna Lilleakerbyen. Løvenskiold Eiendom (nr. 108 på listen), Norsk Hydros Pensjonskasse (nr. 61), Selmer Eiendom (nr. 132) og Eiendomsspar (nr. 15) er blant aktørene som har gått sammen om en gigantutbygging langs Oslofjorden.

I forbindelse med at Oslo Kommune Fornebubanen skal bygge en ny T-banestasjon på Vækerø, sendte Løvenskiold Eiendom i juni en e-post til byråd for byutvikling. Der skrev selskapets administrerende direktør, Jens Jalland, at eierne av området mellom Skøyen og Lysaker har ventet lenge på å få bygge ut. Nå vil de sette i gang reguleringen parallelt med planleggingen av Vækerø T-banestasjon.

Statsbygg skal selge kremtomt

Tredje øverst på 200-listen finner vi Statsbygg (leieinntekter på nesten 5 milliarder kroner), som neste år legger ut for salg en kremtomt på ca. 65 dekar med tilhørende bebyggelse like ved Ullevål sykehus i Oslo. Der har Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet holdt til. Ettersom ingen andre statlige aktører har meldt ønske om å benytte seg av eiendommene, skal Statsbygg selge.

Som Estate Nyheter skrev i september, er salgsprosessen forsinket med 6 måneder. Årsakene er koronasituasjonen samt at innflyttingen på Ås også er forsinket.

Store utviklere som ikke er på listen

For øvrig er det flere utviklere av store områder som ikke står på 200-listen, fordi de selger unna det meste av ferdige bygg, og dermed ikke har nevneverdige leieinntekter. Det gjelder for eksempel Oslo S Utvikling og HAV Eiendom – de to største utviklerne i Bjørvika.

Ferd Eiendom er et selskap i samme kategori. Det står ikke på 200-listen, men gikk seirende ut av kampen om den 85 mål store NRK-tomten på Marienlyst. I planalternativ 1 foreslås det en fremtidig samlet bygningsmasse på inntil 167.200 kvadratmeter BRA, hvorav inntil 107.400 kvadratmeter foreslås som bolig.

Powered by Labrador CMS