KLIMAGEVINST: - Gjenbruk av bygningsmasse gir en betydelig klimagevinst, påpeker Plan- og bygningsetaten. Ill: AART/SJ architects.
KLIMAGEVINST: - Gjenbruk av bygningsmasse gir en betydelig klimagevinst, påpeker Plan- og bygningsetaten. Ill: AART/SJ architects.

Krever vesentlig reduksjon i høyde (+)

Plan- og bygningsetaten kan ikke anbefale å rive all eksisterende bygningsmasse i Christian Krohgs gate 2 i Oslo sentrum.

Publisert Sist oppdatert

I mai skrev Estate Nyheter at den supersentrale eiendommen til Oslo Areal AS kan få et bruksareal på 23 623 kvadratmeter – og vesentlig høyere arealeffektivitet. Plan- og bygningsetaten (PBE) kan imidlertid ikke anbefale forslaget. I et brev til fagkyndig AART/SJ architects skriver etaten at den i oppstartsmøtet og dialogfasen «har kommet med føringer for hvilke endringer som er nødvendig for at vi skal kunne anbefale planforslaget».

PBE mener disse føringene er fulgt opp i tilstrekkelig grad, og vil derfor utarbeide et alternativ som ivaretar disse kvalitetene.

– Bakgrunnen for at vi fremmer alternativ er knyttet til forslagsstillers ønske om å rive all eksisterende bygningsmasse på tomten. Vi mener at den eksisterende bygningsmasse sin transformasjonsevne ikke har blitt redegjort godt nok for og at dette må vurderes grundigere, heter det i brevet til AART/SJ architects.Etaten påpeker at kommuneplanen vektlegger bevaring av kulturminner som viktig for Oslos identitet, samtidig som gjenbruk av bygningsmasse gir en betydelig klimagevinst.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.