BYGGESAK TIL BESVÆR: Det tok flere år for Oslo kommune å behandle byggesaken på boligen i Røahellinga i Oslo. Helt uakseptabelt, mener tiltakshaverne, som krever erstatning for ekstrakostnadene de er påført.

Huseier tar Oslo kommune til retten for andre gang. Vil ha erstatning for treg saksbehandling

Tapte i Oslo tingrett. Har anket saken til lagmannsretten.

Publisert Sist oppdatert

I februar omtalte Estate Nyheter en sak hvor et ektepar på Røa hadde stevnet Oslo kommune, med krav om erstatning etter at de mener at kommunen hadde brukt alt for lang tid på en byggesak. Ekteparet sendte i begynnelsen av januar inn søknad om å få sette opp en ny enebolig på Røa. Først i september 2020 – altså nesten tre år etter at søknaden først ble sendt - forelå rammetillatelse til boligprosjektet.

Underveis har kommunen avslått søknaden flere ganger. Alle disse avslagene har senere blitt opphevet av daværende Fylkesmannen. Sistnevnte har i et av sine vedtak anmodet kommunen «om å prioritere den videre behandlingen av søknaden av hensyn til sakens lange historikk».

Ved stevning juli 2022 anla tiltakshaverne søksmål mot Oslo kommune. I stevningen ble det krevd fastsettelsesdom for at Oslo kommune er erstatningsansvarlig som følge av feil og forsinket saksbehandling. Primært har tiltakshaverne krevd erstattet tapte leieinntekter på 994.000 kroner ved at den boligen ikke har vært til saksøkernes disposisjon.

Subsidiært ble det krevd avsavnsrente ved at saksøkerne har fått bundet opp kapital og ikke har kunnet selge den opprinnelige boligen sin. Avsavnsrenten anføres å være på fem prosent, noe som gir et samlet tap på 739.500 kroner. Tiltakshaverne krevde også erstatning for økte priser på materialer og byggevarer.

Oslo tingrett: - Har ikke oversittet fristene

Oslo tingrett behandlet saken i midten av desember i fjor. Etter en samlet vurdering av bevisene i saken retten frem til at kommunens forståelse av småhusplanen var forsvarlig.

- Når det gjelder tidsbruken samlet sett, gikk det i overkant av to år og 10 måneder fra søknaden 9. januar 2018 ble sendt og til rammetillatelse ble innvilget. Dette er i og for seg lang tid. Samtidig finner retten at kommunen ikke har oversittet de fristene som oppstilles i lov og forskrift. Retten finner heller ikke at tiden som ble brukt skyldes klare feil fra kommunens side, het det i dommen.

Tiltakshaverne ble også dømt til å betale kommunens sakskostnader med 188.000 kroner.

Dette er en avgjørelse som ekteparet ikke er fornøyd med, og de har valgt å anke dommen. Ektemannen er advokat og partner i et av Oslos advokatfirmaer, og har tvisteløsning og prosedyre som særskilt fagområde.

Ankesaken skal opp i Borgarting lagmannsrett i månedsskiftet oktober/november. Det er satt av fire dager til saken.

Powered by Labrador CMS