SER PÅ KAPITALSTRØMMEN: Camilla Hvistendahl og Sindre Vesje Bråtebæk i Akershus Eiendom har sett nærmere på pengeflommen til eiendom og mener den kan motvirke effektene av renteoppgang.
SER PÅ KAPITALSTRØMMEN: Camilla Hvistendahl og Sindre Vesje Bråtebæk i Akershus Eiendom har sett nærmere på pengeflommen til eiendom og mener den kan motvirke effektene av renteoppgang.

– Høy etterspørsel etter eiendom sikrer eiendomsverdiene

Akershus Eiendom mener den økte allokeringen av kapital til eiendom vil holde eiendomsverdiene høye og yieldene nede i tiden fremover, selv med økte renter.

Publisert

Stigende lange renter er eiendomsaktørenes store frykt, da det som regel slår rett ut i økt yield og lavere eiendomsverdier, alt annet likt. Men nå kan investorenes økte allokering av investeringsmidler til eiendom bidra til å motvirke de økte rentene.

I en markedsoppdatering skriver Akershus Eiendom om hvordan eiendomsinvestorene over hele verden ønsker økt eksponering, samtidig som brede fond går inn med en større andel kapital i eiendom. Økt allokering mot eiendom kommer som følge av lav avkastning i alternative aktivaklasser, profesjonalisering av eiendomsbransjen, lavere likviditetsrisiko og økt forståelse for eiendom som investeringsobjekt blant investorer som tidligere har prioritert annerledes.

«Denne økte etterspørselssiden, sammen med et relativt lavt tilbud av eiendom for salg, vil fungere som en motvekt til den forventede renteoppgangen de nærmeste årene. Dette er hovedgrunnene til at vi ikke tror at yield-nivåene for eiendom skal stige i takt med markedsrentene fremover, slik de har sunket sammen med fallende renter de siste ti årene», skriver analytikerne Camilla Hvistendahl og Sindre Vesje Bråtebæk i Akershus Eiendom i oppdateringen.

De skriver videre at investeringstrykket i det norske transaksjonsmarkedet kommer fra kapital som allerede har vært investert i eiendomsmarkedet, men som realiseres gjennom salg og frisk kapital fra norske og internasjonale investorer som øker etterspørselssiden i transaksjonsmarkedet. «Begge kapitalkildene har sterk påvirkning på prising, men det er økningen i frisk kapital som har skapt det store trykket vi nå ser i det norske eiendomsmarkedet og som vi skal fokusere på i det videre», skriver analytikerne videre.

Akershus Eiendom viser til Hodes Weill & Associates og Cornell University, som i en undersøkelse slår fast at de internasjonale fondenes allokeringsmål til eiendom økt fra 8,9 prosent i 2013 til estimerte 10,9 prosent i 2021. Næringsmeglerens samarbeidspartner JLL anslår forskjellen mellom målsetting og faktisk investert kapital i eiendom globalt utgjør rundt 600 milliarder dollar som fortsatt søker investeringsobjekter.

I Norge har særlig to investorgrupper økt tilstedeværelsen i det norske transaksjonsmarkedet: børsnoterte selskaper og finansielle tilretteleggere.

«Flere private eiendomsselskaper vi har snakket med beskriver at den forhøyede etterspørselen vi nå opplever, er så sterk at de vanskelig ser for seg at yieldene skal nevneverdig opp selv om rentene er ventet å stige i tiden som kommer. Til det er det altfor mange som søker de samme eiendommene», skriver Akershus Eiendom i oppdateringen.

Powered by Labrador CMS