STÅR SEG GODT: Amund Andersson i CBRE Capital Markets mener kontoret som investeringsobjekt står seg godt i Norge.

CBRE: Ingen kontordød i Norge

– Covid tok ikke livet av kontoret i Norge, sier Amund Andersson i CBRE Capital Markets.

Publisert

Kontormarkedene er svært svake i USA og en rekke europeiske og asiatiske land, blant annet som følge av at Covid har endret behovet for kontor. Men kontormarkedet i Norge skiller seg skarpt fra disse landene. Det mener Director Amund Andersson i CBRE Capital Markets.

– Covid tok ikke livet av kontoret i Norge. Den såkalte «kontordøden» vi ser i enkelte andre land mener vi at vi ikke vil se i Norge. I enkelte kontormarkeder i Europa, USA og Asia er det blytungt og Covid har virkelig endret behovet for kontor. Dette virker å ikke være tilfelle for Norge. Kontoret som investeringsobjekt, spesielt i sentrale lokasjoner, vil stå seg godt i Norge i årene fremover, sa Andersson da CBRE nylig hadde et fullbooket kvartalsvis investorforum.

CBRE trekker frem flere argumenter for sitt synspunkt:

· CBRE ser allerede at aktiviteten (footfall) i kontorklustere stort sett er tilbake til pre-covid nivå.

· Hjemmekontor var godt utbredt og vanlig også før Covid, og kontormarkedet er på så måte rigget for en høyere andel flex.

· I motsetning til en rekke andre europeiske hovedsteder er Oslo preget av korte avstander og god kollektivdekning som medfører kort gjennomsnittlig reisetid.

· Norge er helt i toppen av OECD-land på work-life-balance og er i tillegg preget av flatt hierarki på arbeidsstedene. Den opplevde økningen i frihet med hjemmekontor er dermed begrenset sammenlignet med andre land.

· Lange tidsserier fra Arealstatistikk viser en klar økning i etterspørsel av kontor i løpet av og etter pandemien. Dette er motstridende mot et fallende kontorbehov.

· Norge har et mer disiplinert marked enn mange andre land, med små behovsprøvde nybygg og lang ledetid for nye leiekontrakter. I en global kontekst er Norden generelt og Oslo spesielt i en helt annen situasjon enn f.eks amerikanske byer. Oslo har hatt lav og stabilt fallende ledighet, med nåværende nivå som er både under 15 års snitt og 15 års topp.

Ifølge CBREs markedsrapport for investeringer i første kvartal 2024 er investeringsmarkedet i kontor i Norge i ferd med å normalisere seg. Investeringer i kontor slo tilbake i årets første kvartal og summerte seg til 13,4 milliarder kroner.

DNB Markets’ seniorøkonom Ingvild Borgen var også på investorforumet til CBRE. Hun fortalte at DNB Markets venter at toppen er nådd i de lange markedsrentene, og at disse vil komme gradvis ned med ca. 50 basispunkter mot våren 2025. Hun tror styringsrenten i Norge vi bli holdt uendret ut året, for så å gradvis kuttes til 3,25 prosent innen juli 2026.

Powered by Labrador CMS