NYTT TREFF: KINE-nettverket har hatt nytt treff, denne gangen en bærekraftsfrokost hos Akershus Eiendom.

– Nå kommer effektene av ESG-regelverket

Kvinnenettverket KINE hadde bærekraftsfrokost hos Akershus Eiendom, som ser 2024 og 2025 som et vippepunkt for etterspørselen etter grønne kontorlokaler.

Publisert

Det var fullt hus da Akershus Eiendom var vertskap for KINE-nettverkets bærekraftsfrokost tirsdag morgen. Adm. direktør og analysesjef Kari Due-Andresen i Akershus Eiendom startet med en kort oppdatering av markedet, før Wiersholms Anna Falck-Ytter og Anne Katrine Sletbakk Ramstad fortalte om hvordan lovverket påvirker markedsaktørene.

– Nå begynner vi å se effektene av at sentrale ESG-regelverk har trådt i kraft, og fra 2025 vil det være en betydelig utvidelse av antall selskaper som treffes direkte av reglene, sier Slettbakk Ramstad.

EUs bærekraftsdirektiv (CSRD) skal etter planen tre i kraft i Norge i løpet av 2024.

– Med CSRD blir bærekraftsrapporteringen mer standardisert og detaljert. Om lag 1200 norske selskaper vil underlegges de nye rapporteringsforpliktelsene, og direktivet utvider også kretsen av rapporteringspliktige etter taksonomien, fortsetter Slettbakk Ramstad.

Hun mener rapporteringskrav om mål som er satt for reduksjon i klimagassutslippene for 2030 og 2050 trolig vil ha effekt på leietakeres etterspørsel etter grønne bygg.

Senioranalytiker Sindre Vesje Bråtebæk i Akershus Eiendom mener at etterspørselen etter grønne bygg nå kommer for fullt.

– 2024 og 2025 vil være et vippepunkt for etterspørselen etter grønne kontorlokaler.

Dette kommer på bakgrunn av at nesten 1.500 selskaper må begynne å rapportere andel bærekraftige inntekter og innkjøp. Tidligere har dette kun vært tilfelle for de største selskapene på Oslo Børs. Fra i år har det kommet håndfaste økonomiske insentiver for selskaper til å bli mer miljøbevisst. Blant annet vektes bærekraft minst 30 prosent i offentlige anbud fra januar i år. I transaksjonsmarkedet ser vi en klar tendens til at budgivere gjør en langt mer grundig vurdering av byggets miljøkvaliteter - spesielt energieffektivitet, sier Akershus Eiendom-analytikeren.

Anna Falck-Ytter i Wiersholm mener det er spennende hvordan og i hvilken grad det nye bygningsenergidirektivet får betydning i Norge.

– Vi merker økt fokus på ansvarsfordelinger i leiekontrakter. Er det leietaker eller utleier som skal ta kostnadene for oppfyllelse av nye offentligrettslige krav, for eksempel om slike krav kommer gjennom bygningsenergidirektivet? Dette blir også et viktig element å vurdere i eiendomstransaksjoner, sier Falck-Ytter.

Merete Løberg i Selvaag Prosjekt, som også sitter i KINE-styret, mener bærekraft er et viktig tema.

– Leietakere stiller krav til energieffektivisering, offentlige byggherrer vurderer miljøkriterier i konkurranser, boligeiere ønsker å redusere strømregningen og for å få grønn finansiering med gunstigere rente, må man dokumentere Breeam -sertifisering, sier Løberg.

Powered by Labrador CMS