NYTTIGE RESSURSER: Vidar Singh er opptatt av at folk fra alle samfunn-slag og kulturer skal føle de er nyttige ressurser som blir sett og hørt.

Vidar Singh om mangfold: Tenk nytt – ikke ansett en kopi av deg selv

Utviklingsprosjekter på østkanten har ført til at flere eiendomsselskaper ser verdien av å rekruttere mangfoldig. De trenger rett og slett kompetansen for å utvikle gode nok prosjekter.

Publisert Sist oppdatert

– Eiendomsbransjen har brukt en del ressurser på å bli bedre på mangfold, blant annet fordi det utvikles mye i områder med stort mangfold, både i Oslo og andre storbyer. Bransjen ser verdien av å forstå samfunnsutviklingen, ettersom den utvikler områder folk skal bo og leve i, ikke i dag, men om 5-10-15 år, sier Vidar Singh, faglig leder i mangfoldsbyrået Vi er OSS.

Han har spisskompetanse innen kommunikasjon, tjenestedesign og krysskulturell rådgivning. Singh har erfaring med prosessledelse, samskaping og aktivisering av byrom, og bidrar i dag i flere pågående byutviklingsprosjekter i Oslo.

En tydelig fordel

Selv om flere utviklere har synlig mangfold i virksomheten nå, mener Singh de kan tilrettelegge bedre for at mangfoldet får brukt sine erfaringer og perspektiver inn i prosjekter, og i det daglige arbeidet. Slik han ser det, kan flerkulturell kompetanse åpne nye markeder, øke forståelsen av utvikling i sammensatte områder, og lede til annerledes placemaking-tiltak.

– Vi jobber på prosjekter for to ulike oppdragsgivere nå, hvor kulturkompetanse er nøkkelen for å lykkes med stedsutviklingen. Én av oppdragsgiverne har en intern ansatt med denne kompetansen, den andre har det ikke. Vi merker godt den verdien som den interne ressursen med kulturforståelse skaper, og det styrker både innsiktsfasen, tiltaksutviklingen og kommunikasjonsløsningene, påpeker han og understreker at slike ansatte sikrer bedre intern implementering av kunnskapen som opparbeides. Det gir virksomheter nye perspektiver og økt kunnskap.

– Jeg synes at dette er et godt bevis på en virksomhet som har rekruttert andre enn en kopi av dem selv, og gitt vedkommende rom til å bruke egne erfaringer og kulturkompetanse, fortsetter han.

Singh ser på virksomheter som små samfunn. Som bør skape positive friksjoner som leder til innovasjon og nysgjerrighet, ha en sterk stammekultur, og skape verdi gjennom egne ansatte ved å la dem bruke all sin kompetanse, også den kulturelle. 

«Third culture kids»

– Mangfold for meg er at folk flest, fra alle samfunnslag og kulturer, føler at de er nyttige ressurser som blir sett og hørt av samfunnet de lever i. Gjennom dette minskes friksjonene, og man får sterke, progressive samfunn med plass for alle, sier han.

Mangfoldseksperten tror at ved å forstå hvilke egenskaper som vil være nyttige i fremtiden, kan eiendomsselskap komme seg ut av komfortsonen og tenke kompetanse fremfor navn og hudfarge.

– De fleste bransjer er i dag i en transformasjonsfase. Hyperadaptive ansatte som kan gå inn og ut av ulike teams og roller, er viktige for bransjer som er i endring og trenger innovasjonskraft. «Third culture kids», unge med innvandrerbakgrunn og flere perspektiver, er ofte født med denne evnen, sier han, og råder alle til å identifisere dette i rekrutteringsprosessen. Ifølge han gjør man det best gjennom å se folk, fremfor CV-er.

– Åpne og tillitsskapende rekrutteringsprosesser, der man møter slike kandidater med en genuin nysgjerrighet, kan gi virksomheter drømmekandidater, legger han til.

Noen er kanskje redde for å rekruttere feil. Gode rekrutteringsprosesser vil fungere som en sikkerhetsventil, mener Singh. Han tror ikke det å ende med feil kandidat er et reelt problem.

– Enkelte bransjer har så få flerkulturelle søkere at de er nødt til å ta en sjanse i ny og ne. Jeg har fremdeles til gode å møte en virksomhet som har feilet i ansettelsesprosessen på grunn av økt mangfoldsfokus. De fleste som tok sjansen, og droppet å ansette enda en som er lik dem selv, har vært glade for at de gjorde det, ler han.

Brunvasking

Vi er OSS har opplevd at enkelte aktører ønsker å samarbeide med dem kun for å vinne større anbud, og ikke fordi de er opptatt av mangfold og inkludering.

– Noe «brunvasking» er det jo. Jeg har merket meg at oppdragsgivere i større grad etterlyser kulturkompetanse i kreative og strategiske kommunikasjonsteams, fordi de har forstått at spennvidden i det norske mangfoldet er stort og kompleks, sier han.

Singh håper ikke dette leder til en økning i «brunvaskede» anbudsrunder og symbolske samarbeid med byråer som Vi er OSS. Han velger å være positiv og tror at virksomheter som satser på økt mangfold, gjør dette fordi de mener det er riktig, viktig og lønnsomt. Og at de vil bli bedre av å ansette mangfold i egen virksomhet.

Men en ting er å rekruttere mangfoldig, en annen ting hvordan man skal beholde de ansatte? Singh tror det kan bli utfordrende. Ettersom han mener slike ansatte, vil være attraktive på markedet.

– Alle ansatte er mennesker, og mennesker har et behov for å føle seg hjemme på en arbeidsplass. Jo mer annerledes man føler seg, jo mer inkluderende må virksomheten være for at de skal trives, og jo viktigere er det å bli sett og hørt, sier han.

For å rekruttere og beholde kandidatene må flere tiltak gjøres parallelt råder mangfoldseksperten. Han kommer med flere forslag som at virksomheten må vise konkret engasjement.

– Ansatte med flerkulturell bakgrunn liker at virksomheten de jobber i sponser barnelag i sammensatte bydeler, fordi de ofte selv er fra slike områder. Lederne må vise genuin nysgjerrighet. Det er sjarmerende og føles inkluderende at lederen vet hva nasjonalretten i Somalia er. Økt kjennskap til kulturer og kulturforskjeller er nødvendig for å kunne skape relasjonelle bånd, råder han.

Generelt opplever han at vi fortsatt er for dårlig til å snakke om annerledeshetene, mye fordi vi er redde for å støte noen.

– Det må vi ikke være. Virksomheten må også bryte opp gamle strukturer. Dette må det jobbes på konsernnivå med, konkrete grep, for eksempel nytenking i rekrutterings- og innfasingsprosesser, sier Singh.

Powered by Labrador CMS