Annonsørinnhold

Edvartsløkka omsorgssenter

Solceller må være både bærekraftig og lønnsomt.

Norge skal nær doble elektrisitetsforbruket innen 2050. Denne veksten skal dekkes av fornybar og bærekraftig energi. Med krav til bærekraft er det nødvendig å velge en leverandør som stiller høye krav til sine leverandører, både hva gjelder hensyn til miljø og menneskerettigheter.

Det grønne skiftet angår oss alle. Av ulike grønne investeringsgrep er solceller den mest lønnsomme, og blant de raskeste å ta i bruk for både bedrifter og privatpersoner. Men bærekraft handler ikke bare produktets egenskaper. Det handler om detaljene i hvordan solceller produseres og hvor de kommer fra.

 

Vi stiller krav til hele verdikjeden.

Solcellespesialisten er Norges største leverandør av solcelleanlegg. Anders Rør jobber med ESG og CSR i selskapet. Han har tidligere bodd i Kina, som produserer en stor andel av solcellepanelene i verden.

 

-Jeg bruker mye av min tid på å jobbe med sporbarhet i verdikjedene. Fra hvor og hvordan råvarene utvinnes, til de ulike prosessene i produksjonen. Vi er opptatt av klima og miljø i alle faser, men også av arbeidsforholdene for alle involverte. Våre solceller skal verken bidra til tvangsarbeid eller miljørisiko.

 

Vannkraft fremfor kullkraft.

Solceller produserer ren energi, men hva slags energi blir brukt til å produsere solcellene? Solcellespesialisten har prioritert å benytte paneler som er produsert og har råvarer fra områder hvor vannkraft er den dominerende energikilden.

 

-Panelene som blir produsert i provinsene Sichuan og Yunnan har mye lavere utslipp pr. kWh enn paneler som produseres i de områdene av Kina med mye kullkraft. Deler av solcelleproduksjonen er svært energikrevende, derfor er det viktig for oss at det brukes fornybar strøm, som vannkraft, fremfor kullkraft.

 

Holen Skole, Øvre Holen

Kun de beste leverandørene blir valgt.

-Vi sier nei til alle produsenter som ikke kan dokumentere verdikjeden tilstrekkelig. Som Norges største solcelleentreprenør har vi et medansvar for bærekraften i utviklingen av fornybar energi i Norge. Med vår tyngde og erfaring kan vi bidra til å påvirke markedet positivt.

 

-Sammen med samarbeidspartnere publiserte vi nylig en veileder, som skal hjelpe bransjen med sporbarhet i næringskjeden. Ikke alle har kapasitet til å prioritere ESG så høyt som oss. Men hvis bærekraft er viktig for deg, må du likevel være bevisst hvilken leverandør du velger. Veilederen gjør dette enklere. En investering som skal ligge 25 år på taket ditt – den bør jo være så ren som mulig, avslutter Rør.

 

Kontakt oss i dag for en løsning tilpasset dine behov:

bedrift@solcellespesialisten.no 

www.solcellespesialisten.no

 

 

 

Powered by Labrador CMS