BRUKER KI: Leder for fremtidens arbeidsplass i Entra, Maria Hope, har stor tro på bruk av kunstig intelligens som viser kunder og potensielle leietakere ulike løsninger for et lokale.

Entra skal bruke kunstig intelligens for å visualisere kontorene

Entra har inngått avtale med Arealize som innebærer at de kan visualisere et nytt kontor på 1-2-3.

Publisert

Med hjelp av kunstig intelligensen kan det digitale verktøyet Arealize raskt kunne vise hvordan et kontorlokale kan bli for en potensiell leietaker.

– Hver dag tilbringer mer enn 70.000 mennesker arbeidsdagen sin i et Entra-bygg. Felles for dem alle er at de har krav og forventninger til kontoret og hvilken rolle kontoret skal inneha. Verktøyet til Arealize gjør det mulig på en effektiv måte å vise kunder og potensielle leietakere ulike løsninger for et lokale, sier leder for fremtidens arbeidsplass i Entra, Maria Hope.

Det digitale verktøyet lager plantegninger for utforming og tilpasninger av eiendom ved hjelp av kunstig intelligens. Arealize tar utgangspunkt i eksisterende tegninger og gjeldende regler for et lokale. Basert på dette tegnes det opp forskjellige mulige løsninger.

Sophie Irgens, daglig leder i Arealize.

– Med selvstendige algoritmer, kan Arealize tegne en ny løsning for et lokale underveis i et møte med en kunde. På denne måten får kunden raskt se om lokalet er riktig for dem og hvilket potensial som finnes, sier daglig leder i Arealize, Sophie Irgens.

Arealizes produkt kan vise utforming av mulighetene i et lokale i både 2D og 3D. Man kan også endre på tegningene der og da. Dette forenkler arbeidet til gårdeier betraktelig, da man i dag må bestille nye plantegninger av arkitekter for å vise mulighetene.

– Vi gleder vi oss til å ta i bruk Arealize og tilby våre nye og eksisterende leietakere en mer effektiv arbeidsprosess. Kombinasjonen av vår kunnskap om arbeidsplasskonsepter og kunstig intelligens vil raskt kunne vise hvordan et kontorlokale kan tilpasses kundenes behov i dag og i fremtiden, sier Hope.

Powered by Labrador CMS