FREMKOMMELIGHET: Så lenge uteservering ikke hindrer fremkommeligheten for fotgjengere, er etaten positiv til et større tilbud.
FREMKOMMELIGHET: Så lenge uteservering ikke hindrer fremkommeligheten for fotgjengere, er etaten positiv til et større tilbud.

Åpner for mer uteservering på Grünerløkka

Plan- og bygningsetaten er positiv til at utadrettede virksomheter tar i bruk bygulvet.

Publisert Sist oppdatert

I en e-post til byråd for byutvikling i Oslo, Hanna E. Marcussen, stiller Kenneth Eriksen (H) spørsmål ved hva som begrenser uteserveringen på Grünerløkka.

– Jeg observerer at det på Løkka ser ut til å være en trend at mange kafeer og restauranter ikke utnytter mulighetsrommet på fortauene for uteservering. Da undres jeg om dette skyldes virksomhetenes egne lønnsomhetsvurderinger eller om det skyldes våre reguleringer? spør Eriksen.

Som et eksempel viser han til nederst i Markveien og opp til Olav Kyrres plass, hvor det nå er doble fortau «og syklistene er sendt ut i veibanen via egne sykkelfelt der».

– Det fremstår som at det er mer enn stor nok plass til å tillate fullverdig uteservering, men det ser ikke ut som om virksomhetene benytter denne muligheten. Snarere ser det ut som om de er preget av noen strenge plassbegrensninger som gjør at de har presset uteplassene sine maksimalt inn mot egen vegg og har liten plass til for eksempel bord. Skyldes dette virksomhetenes egne ønsker, eller skyldes dette at de er pålagt strenge plassbegrensninger fra kommunens side?, spør Eriksen.

Plan- og bygningsetaten (PBE) er på generelt grunnlag positiv til at utadrettede virksomheter tar i bruk bygulvet for blant annet uteservering, «forutsatt at dette kan forenes med andre hensyn som gategrunnen (her) har til hensikt å sikre, da først og fremst hensyn til fremkommelighet for fotgjengere».

Les også: Vil bygge boliger på Grünerløkka

– Thorvald Meyers gate og Markveien er de to primære strøksgatene på Grünerløkka, der utadrettede virksomheter i 1. etasje oppfordres. Per dato er det visse utfordringer knyttet til fremkommeligheten i Thorvald Meyers gate, som følge av til dels smale fortausbredder og anleggsarbeidene i forbindelse med oppgraderingen av gaten. Reguleringsplanen har imidlertid satt av egne møbleringssoner på fortauet, og gaten vil følgelig bli bedre tilrettelagt for uteservering når den er ferdig oppgradert, skriver PBE i en e-post til byrådsavdeling for byutvikling.

I Markveien er fortauet langs østsiden av gaten mellom Søndre gate og Olav Ryes plass utvidet gjennom bruk av det delvis opphøyde sykkelfeltet. Dette er gjort gjennom midlertidige tillatelser foreløpig, men forventes å få en permanent løsning på sikt.

– Nå er det dog likevel slik at utvidelsen av fortauet er gjort for å tilrettelegge gaten bedre for fotgjengere, ikke for å få mer uteservering. Vi ser likevel at muligheten for å kunne vurdere uteserveringer i gatestrekningen er tilstede, såfremt dette ikke går på bekostning av fremkommeligheten i gaten, innehar gode visuelle kvaliteter og tar hensyn til eventuelle antikvariske verdier tilknyttet bebyggelsen, heter det i e-posten.