Juss:

BARE RØR: Beboerne i boligprosjektet Marienfryd på Ensjø er denne uken i rettssak mot Veidekke Entreprenør. Boligene ble tatt i bruk i 2011. Sameiet mener VVS-anlegget i høyblokka på bildet er konstruert feil fra grunnen av.
BARE RØR: Beboerne i boligprosjektet Marienfryd på Ensjø er denne uken i rettssak mot Veidekke Entreprenør. Boligene ble tatt i bruk i 2011. Sameiet mener VVS-anlegget i høyblokka på bildet er konstruert feil fra grunnen av.

Anklager Veidekke Entreprenør for «gjennomgående og systematiske feil» (+)

Veidekke avviser at de har gjort noe feil og mener Ensjø-beboerne uansett har reklamert for sent. Denne uken møtes partene i Oslo tingrett.

Publisert

Mandag startet en rettssak i Oslo tingrett mellom Marienfryd Høyhuset Eierseksjonssameie og Veidekke Entreprenør. Det er satt av tre dager til rettssaken, hvor sakstemaet er krav om prisavslag og erstatning på grunnlag av påståtte mangler ved vann-, varme- og sanitæranlegg.

Boligprosjektet Marienfryd på Ensjø i Oslo ble oppført i perioden 2010 til 2015. Det består av totalt seks byggetrinn, hvor det første var en transformasjon av den gamle Narvesen-høyblokka, mens de resterende fem byggetrinnene er nye boligblokker i tilknytning til Tiedemannsparken. Totalt omfatter dette ca. 400 boliger, parkering for 285 biler i garasje, samt en barnehage.

Veidekke Entreprenør var totalentreprenør i prosjektet og byggherre var Veidekke Eiendom.

Mener hele VVS-anlegget må byttes ut

Advokatfirmaet DLA Piper er prosessfullmektig for sameiet, og av sluttinnlegget til Oslo tingrett fremgår det at sameiet mener at det foreligger «omfattende og gjennomgående feil og mangler ved VVS-anlegget». Det anføres videre at valgte løsninger heller ikke oppfyller kravene til universell utforming.

- Avdekkede feil og mangler har betydelig skadeevne både materielt og økonomisk. En lekkasje vil ikke bli oppdaget før det har oppstått betydelige skader på bygningskonstruksjonen, og utbedring vil innebære store bygningsmessige inngrep. Det foreligger overtredelser av offentligrettslige og bransjemessige normer for forsvarlig adferd. Det er tale om gjennomgående og systematiske feil og mangler ved anlegget, skriver Hanna Sofie Engesæth DLA Piper i sluttinnlegget til Oslo tingrett.

Det anføres at manglene «er utslag av grov uaktsomhet», og det kreves erstattet fulle utbedringskostnader, og/eller prisavslag «tilsvarende kostnaden til å få VVS-anlegget i kontrakts- og forskriftsmessig stand».

Utbedringskostnadene er estimert til 17,5 millioner kroner, men i stevningen er kravet begrenset til 10,4 millioner kroner inkl. mva.

Mener sameiet har vært for trege med å reklamere

Byggherre Veidekke Entreprenør avviser kravet, og begrunner dette først og fremst med at sameiet har reklamert for sent. Sameierne i det aktuelle bygget overtok leilighetene i 2011, og Veidekke viser til at reklamasjonsfristen følgelig løp ut i 2016.

- Den absolutte reklamasjonsfristen er begrunnet i samfunnsøkonomiske så vel som bevismessige hensyn, ettersom bevisførselen vanskeliggjøres betydelig når det har gått mer enn fem år – eller som i vår sak, nærmere ti år, skriver advokat Kristin Avenstroup Haugen i advokatfirmaet Glittertind, som representerer Veidekke Entreprenør i saken.

- Kun i tilfeller der entreprenøren «har fare fram grovt aktlaust eller i strid med heider og god tru elles», kan mangelsinnsigelser likevel gjøres gjeldende, fordi entreprenørens interesser da ikke anses beskyttelsesverdige som følge av sterkt klanderverdige forhold, fortsetter Haugen.

Veidekke bestrider at sanitæranlegget er mangelfullt, og fastholder at anlegget er utformet i tråd med kravene i avtalen, gjeldende regler og god byggeskikk, og at Marienfryd «på ingen måte» har sannsynliggjort at Veidekke har handlet grovt uaktsomt ved byggingen av sanitæranlegget.

Sameiet avviser at det er reklamert for sent. Det vises til at forholdene fremsatt i saken har vært skjulte feil og mangler, og at den absolutte reklamasjonsfristen på fem år derfor ikke kan gjøres gjeldende.