ØKTE KRAV: Det må legges til grunn at kravene mot arkitektene og deres ansvarsforsikringsselskaper vil fortsette å øke, skriver artikkelforfatteren etter en dom i lagmannsretten i mai i år. 
(Ill. foto)
ØKTE KRAV: Det må legges til grunn at kravene mot arkitektene og deres ansvarsforsikringsselskaper vil fortsette å øke, skriver artikkelforfatteren etter en dom i lagmannsretten i mai i år. (Ill. foto)

Fersk dom: Ny virkelighet for arkitekter? (+)

Arkitekters rolle og ansvar i byggesaker har vært fremtredende tema i flere rettsavgjørelser den siste tiden. En kan stille spørsmål om dette er tilfeldig eller om det innebærer en økende ansvarliggjøring av arkitekter i denne typen prosjekter.

Publisert Sist oppdatert

I nylig avsagt dom fra Borgarting lagmannsrett ble arkitekten ilagt ansvar etter det ulovfestede profesjonsansvaret for feil utført av entreprenøren. Tradisjonelt har denne type feil blitt ansett å være en del av entreprenørens ansvarsområde.

Hvis dette blir virkeligheten arkitekter må forholde seg til, er det mer enn noen gang viktig å være bevisst på hvilket oppdrag man faktisk skal ivareta i byggeprosjektet og ikke minst ha kontinuerlig notoritet rundt dette. Det er jo dette oppdraget som skal utføres. Det er dette oppdraget man får betaling for, og det er dette oppdraget som danner den ytre rammen for et mulig profesjonsansvar.

Byggeprosjekter kan bli komplekse og arkitekten skal ivareta forholdet til det offentlige gjennom plan- og bygningsloven samtidig som en har kontrakt med byggherren eller tiltakshaver. Når arkitekten involveres slik gjennom hele byggeprosjektet, kan det være lett i etterkant å peke på arkitekten som ansvarlig hvis prosjektet ikke lar seg gjennomføre som forutsatt.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.