UTLEIETILSYN: AUF-leder Astrid Hoem vil ha et eget utleietilsyn.

AUF-leder Astrid Hoem: Økt skatt for de som eier mange boliger

Redusert rentefradrag på utleieboliger og økt beskatning for de som eier flere boliger. Det skal bidra til å å få flere inn i boligmarkedet, ifølge AUF.

Publisert

AUF-lederen har fått mye oppmerksomhet etter utspillet om å skattlegge sekundærboliger hardere. Estate Nyheter har derfor stilt henne en del spørsmål om hun kan utdype forslaget. Spørsmålene er sendt og besvart skriftlig.

 – Du mener at sekundærboliger bør skattlegges enda hardere. Men ligningsverdien er nå på hundre prosent. Skal ligningsverdiene være over hundre prosent, eller skal leieinntektene beskattes enda hardere? 

– Det vi konkret har foreslått, er å gjøre endringer på rentefradraget på sekundærboliger. Så er vi åpen for at man kan gjøre ulike grep for å skatte det å eie mange boliger mer. Men det viktigste for oss er at flere skal få muligheten til å eie sitt eget hjem, og at leiemarkedet skal bli tryggere og bedre for leietakere.

–  Vi må bygge mer, gjøre mer med beskatningen på å eie flere boliger. Så vil vi doble bevilgningene til Husbanken og opprette et utleietilbud.

– Det skal bli færre som bruker sekundærboliger som investeringsobjekter. Man skal beholde ligningsverdien på hundre prosent og se om det er andre måter man kan motvirke overdreven boligspekulasjon på.

Favorisering

–  I dag favoriserer skattesystemet de som  fra før eier bolig mest. Det mener vi er en feil prioritering overfor alle som ikke kommer til i dag. Vi vil kutte i inntektsskatten, og at folk skal få sitte igjen med mer av inntekten sin.

– Og så er vårt viktigste poeng: I altfor lang tid har boligpolitikken tjent markedet i seg selv, vi vil ha en boligpolitikk som tjener folk.

– Det har vært en kraftig reduksjon i utleieboliger i Oslo de seneste årene. Bransjen tror det blir enda færre i tiden som kommer. Tror du denne reduksjonen har noe med den økte beskatningen å gjøre?

– Det er kritisk hvordan boligmarkedet i Oslo er nå. Det er et resultat av flere ting, som viser at vi må gjøre flere ting annerledes enn i dag. At man i Oslo nå ser at det som før var sekundærleiligheter nå har blitt solgt og blitt primærboliger, synes ikke vi er en utelukkende dårlig ting.

– Det er bra at flere får muligheten til å eie sin egen bolig også i Oslo. Så bør vi kanskje se på hele utleiemarkedet på nytt også. Hvordan kan vi sørge for at vi har et utleiemarked som er trygt og bra nok for folk?

–  Men, vi må uansett bygge flere boliger enn i dag. Våre forslag på å få til det er blant annet å gjennomgå plan- og bygningsloven. Vi må se på hvordan reguleringsprosessene kan skje i et høyere tempo enn i dag. 

Må snu skattesystemet

–  For mange er det allerede i dag ikke lønnsomt å leie ut. Tror du det vil bli flere eller færre utleieboliger fremover hvis man øker beskatningen? 

– Vår inngang er at vi er enig med det som blant annet kommer frem i rapporten fra skatteutvalget. Vi må snu skattesystemet fra inntekt og mer over til eiendom og formue. I tillegg til at vi mener staten i dag bruker uhensiktsmessig mye penger på å favorisere de som eier egen bolig fra før. 

– I utgangspunktet var for eksempel rentefradraget en måte å styrke eierlinjen på. Nå er dette en ordning som koster staten flere titall milliarder kroner. Samtidig bidrar ordningen utelukkende bidrar til å subsidiere de som allerede eier egen bolig eller mange boliger. 

–  Derfor ønsker vi å endre rentefradraget på sekundærbolig. Det er penger vi heller kan bruke på å for eksempel hjelpe flere som vil ut av leiemarkedet inn på boligmarkedet. 

Flere spekulanter

–  Du hevder at flere i dag sitter på utleieboliger som de ikke velger å leie ut, fordi de håper på prisvekst. Kan du kvantifisere dette antallet, eller er det bare en ren synsing? 

– Tidligere når man så at boligprisene steg mye på kort tid, rapporterte meglere om at det ble flere spekulanter som kjøpte boliger kun for å få med seg prisveksten. Avkastningsmulighetene var så store og trygge at man ikke alltid tok seg bryet med å bruke boligen til noe annet før man solgte den.

– Så vil forekomsten av dette selvsagt variere. Men det er et grotesk eksempel på at boliger blir investeringsobjekter i stedet for hjem.

– Er du imot at utleiere over tid prøver å velte de økte kostnadene over på leietakere ved inngåelse av nye kontrakter? 

–  Ja, i så stor grad som vi har sett. Særlig ser vi at økningen skjer mellom inngåelsen av kontraktene, siden det ikke er regulert på samme måte som når man har en kontrakt. Her finnes det mange eksempler i andre land på at det er bedre måter å løse dette på.

– Men vi mener man også må motvirke økte leiepriser med å bygge flere boliger. I tillegg til at vi mener man burde se på lovverket og systemet for husleiefastsettelse som det er i dag. Målet er å styrke tryggheten til leietakere.

 Utleietilsyn

– Hva med de som av ulike årsaker verken kan eller vil kjøpe egen bolig. Frykter du at de vil bli sittende igjen med enda høyere leier?

– Vi er bekymret for statusen til hele boligmarkedet i dag, inkludert høye leiepriser. For å motvirke dette mener vi at man må gjøre flere ting på en gang. Vi må bygge flere boliger og styrke Husbankens rolle i å hjelpe folk. Så vil vi opprette et utleietilsyn og bygge opp de ikke-kommersielle utleieboligene. Vi må også bruke skattesystemet bedre enn vi gjør i dag.

–  Vil AUF tillate prisregulering utover KPI-reguleringen når boligene må oppgraderes?

– Det skal selvfølgelig være mulig å gjøre endringer i husleia hvis man pusser opp eller oppgraderer bolig. Men man vet jo at dette ikke alltid er tilfellet i dag når husleia økes drastisk mellom leiekontrakter. 

– Derfor er vi for at man ser på på lovverket og systemet for husleiefastsettelse med mål om mer trygghet og forutsigbarhet for leietakere. Vi er også for å ha et skattefradrag på slitasje på utleiebolig.

Powered by Labrador CMS