10 om miljø: Hyller Grønn Byggallianse

Eirik Thrygg mener erfaringene fra Grønn Byggallianse er svært viktig.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen.

Thrygg (bildet) fikk i august jobben som ny toppsjef i Höegh Eiendom, etter 25 år i kjøpesenterbransjen, de seneste årene som leder av Sektor Gruppen. Fra årsskiftet leder han et eiendomsselskap som i stor grad har kontoreiendommer i porteføljen, men også lager/logistikk og boligutvikling, og med en kommende stor eksponering i Moss.

– Er du tilhenger av et bilfritt sentrum?– Etablering av bilfrie soner er positivt for mange sider av byutvikling og miljø. Det er viktig å «treffe riktig» med valg av soner som gjøres bilfrie. Like viktig blir det å sikre gode innfartsparkeringsmuligheter og god offentlig kommunikasjon i sentrum.

– Kan Miljøpartiet De Grønne nok om byutvikling?– Partiet har mange spennende og nye tanker. At de setter ting på spissen, skaper debatt og vil på sikt være med på å høyne ambisjonsnivået knyttet til miljø i byutviklingen.

Viktig forum– Hva er det viktigste miljøtiltaket i næringseiendom?Grønn Byggallianse har vært et viktig forum, der bransjen sammen er blitt opplyst, delt erfaringer og blitt enige om at vi kan gjøre en forskjell. Åpenhet og deling av gode løsninger har medført at både konsulenter, entreprenører og byggherrer nå har lært av hverandre og endret sine kravspesifikasjoner til det bedre. Den største miljøgevinsten knyttet til næringseiendom, er fortsatt å redusere energiforbruket i den eksisterende eldre bygningsmassen. Vår nye passivhusfasade i Wergelandsveien 7 med støtte fra, og i samarbeid med Enova, er ett godt eksempel på dette.

– Fungerer de grønne leieavtalene?– Til nå har vi konsentrert oss om å bygge og drifte byggene på en mest mulig miljøvennlig måte, gjennom BREEAM og miljøfyrtårnsertifisering. Vi opplever at de grønne leieavtalene foreløpig er for vanskelige å selge inn til leietaker.

Stort potensial– Hva er potensialet for plusshus i Norge?– Bygging av plusshus utfordrer konsulentbransjen og gir grunnlag for utvikling av ny teknologi, og på sikt mener jeg det vil være et stort potensial.

– Hvorfor har så mange gårdeiere unnlatt å energimerke byggene sine? – Det er et lovkrav å energimerke næringsbygg. De som ikke energimerker byggene, er nok mindre og uprofesjonelle aktører.

– Hvorfor prioriterer ikke små leietakere grønne bygg?– Store leietakere har som oftest sin egen miljøstrategi, og valg av miljøbygg er en konsekvens av dette. Mindre leietakere har ofte ikke kommet like langt med egen miljøstrategi.

Høyere kvalitet– Bør/må alle nye kontorbygg ha en BREEAM-sertifisering?– Ja, vi mener dette er viktig, og at det gir våre bygg/prosjekter en høyere kvalitet.

– Hvilke grønne incentivtiltak blir de viktigste i næringseiendom?– Støtteordninger for å velge og utprøve ny teknologi ved rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.

– Er utenlandske aktører mer opptatt av grønne bygg enn norske aktører?– Vi opplever norske aktører er minst like opptatt av miljøbygg som de utenlandske.