Utvikling

Byggeplass på Majorstuen i mange år – frykter helseplager

Kommuneoverlegen frykter at Ruters gigantprosjekt på Majorstuen vil medføre støy og påvirke luftkvaliteten i nærområdet i mange år.

KREVER UTREDNING: Kommuneoverlegen og Helseetaten krever en grundig konsekvensutredning med hensyn til støy og luftkvalitet. (Illustrasjon: Asplan Viak/Ruter)
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

I september skrev Estate Nyheter at Ruter AS har sendt inn planforslaget for Majorstuen knutepunkt og sporområde. Forslaget skisserer et totalt utbyggingsareal på 72 900-103 700 kvadratmeter BRA. I alternativet med høyest utnyttelse foreslås bygg opp mot 17 etasjer.

I november ble det klart at Plan- og bygningsetaten (PBE) ikke anbefaler Ruters forslag, og varslet utarbeidelse av et eget alternativ.

Nå har også Helseetaten i Oslo kommune kommet på banen. Etaten har sendt en høringsuttalelse til PBE, og uttalelsen er «å anse som kommuneoverlegens medisinskfaglige tilrådning og begrunnelse, og skal følge saken frem til vedtak».

– Realiseringen av planen vil kunne medføre mangeårig sammenhengende støy fra bygge- og anleggsvirksomhet. Dette vil gi økt risiko for utvikling av helseplager for befolkningen i området, skriver Helseetaten i uttalelsen.

Der fremgår det også at etaten og kommuneoverlegen krever en grundig konsekvensutredning av støymessige forhold i bygge- og anleggsfasen, herunder «en støyfaglig utredning av luftlyd, strukturlyd, hvor mange som blir berørt, kart over støyutbredelsen og forholdsregler og tiltak mot dette i hele anleggsfasen».

De krever også en grundig konsekvensutredning av hvordan arbeidene vil påvirke luftkvaliteten i bygge- og anleggsfasen i områdene rundt planområdet, hvilke fraksjoner luftforurensningen vil kunne bestå av, kart over utbredelsen, hvor mange som blir berørt, aktuelle tiltak mot luftforurensing og hvilke helseeffekter luftforurensingen kan ha for befolkningen.

– Det vil være vesentlig for begge temaene å gjøre rede for om hele planen skal realiseres samtidig, eller om eiendommene bygges ut uavhengig av hverandre, hvor lenge anleggsperioden vil vare totalt sett for hele planen og for eiendommene hver for seg. I lys av disse utredningene, må det vurderes om reguleringsplanen må justeres, heter det i uttalelsen.

Dersom dette ikke imøtekommes tilfredsstillende, vil Helseetaten kunne pålegge tiltakshaver å utrede disse forholdene med hjemmel i folkehelselovens paragraf 11 om helsekonsekvensutredning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Nå biter kjøpesenterfallet på Thon (+)
Aktuelt
– Næringseiendom eksponert for menneskerettighetsbrudd
Juss
Skal løse depositumproblemet for boligleiere
Tech
Fikk jobben som miljøsjef
Karriere
Vil vinne kampen om Østlandet
Aktuelt
Estate PLUSS gir deg tilgang til vår nye
Estate Magasin DIGITAL med egen APP
Estate Magasin på telefon,
tablet eller laptop?
Bestill Estate PLUSS her
Tilrettela for svensk kjøp av omsorgsboliger (+)
Transaksjoner
Her er boligvåren oppsumert
Bolig
Syndikat vil ha 67 mill. for kontoreiendom (+)
Transaksjoner
Nå kommer miljøboligene
Bolig