Juss

Begrensninger i rentefradraget rammer eiendom

Artikkelforfatter er partner Lars Helge Aasen i PwC.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Det var før Statsbudsjettet ble lagt frem i dag ventet at ordinære reelle låneforhold, også på eiendom, ville kunne bli nektet rentefradrag dersom egenkapitalen i et norsk selskap/konsern er lavere enn egenkapitalen i hele konsernet.

Høringsforslag som ble lagt frem 4. mai 2017 ble i forrige Statsbudsjett utsatt, og i dag kom Finansdepartementet med sitt endelige forslag som vil få virkning fra 1. jan 201

Departementet foreslår at gjeldende rentebegrensningsregel utvides til å omfatte eksterne renter for skattyter i konsern. Dersom netto rentekostnader overstiger fradragsrammen på 25 pst. av en særskilt fastsatt resultatstørrelse (skattemessig EBITDA), skal både interne og eksterne rentekostnader avskjæres.

Dette kan gi store utfordringer ift fradragsretten for renter i helt ordinære låneforhold – og uansett gir det store adminstrative byrder. Eiendom som i sin natur har høyere eksterne gjeld og lave «marginer» rammes hardere enn mange andre bransjer.

Dersom et i et konsern med flere skattepliktige enheter i Norge, kan likevel kreve fullt fradrag for sine rentekostnader i inntektsåret dersom det godtgjøres at egenkapitalandelen for de norske enhetene i konsernet samlet sett ikke er lavere enn egenkapitalandelen i konsernregnskapet. Dette krever en omfattende regneøvelse. Departementet skriver også selv:

«Unntaksreglene må nødvendigvis bli forholdsvis kompliserte for å ivareta hensynet til treffsikkerhet, og for å unngå uønskede tilpasningsmuligheter. De foreslåtte unntaksreglene kan derfor medføre vesentlige administrative byrder for både skattemyndigheter og skattytere. »

Opprinnelig var det foreslått at reglene gjaldt helt ned til 10 mill. kroner, men Departementet foreslår at terskelbeløpet for EBITDA-regelen i konsern foreslås økt fra 10 mill. kroner i høringsutkastet, til 25 mill. kroner.

Det er positivt i forhold til høringsutkastet at det er langt færre selskap som omfattes av forslaget som fremmes nå, men det er selvfølgelig mange eiendomsselskap og -konsern som har rentekostnader overstiger 25 mill. Disse som har enten utenlandsk eier eller selv eierskap i utlandet må nå finne frem konsernregnskapet de har, lage nye «konsernregnskap» og regne på om de kan komme inn under unntaket, eller faktisk for en ekstra skatt,

Mer enhetlig praksis vedr eiendomskatt

Av andre endringer i Statsbudsjettet for 2019 som er særlig relevant for eiendom så er det positivt at maksimal skattesats for bolig- og fritidseiendom reduseres fra syv til fem promille fra 2020.

I tillegg foreslår regjeringen også at eiendomsskattegrunnlaget reduseres ved at det innføres en obligatorisk reduksjonsfaktor i eiendomsskattetakstene på 30 pst. for all bolig- og fritidseiendom fra 2020. Regjeringen foreslår videre at bruk av formuesgrunnlag gjøres obligatorisk ved verdsettelse av boligeiendom for eiendomsskatteformål fra 2020. Forslaget vil gjøre eiendomsskattetaksering på tvers av kommuner mer enhetlig. Visse overgangsregler gjelder.

Dette vil føre til mer enhetlig praksis i de forskjellige kommunene, og de kommunene som har ligget på høyeste sats må nå sette ned eiendommsskatten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Blir sjef i Fritzøe Eiendom
Karriere
Boliger for 10 milliarder kroner ga rekord
Aktuelt
Sosiale medier tar over boligsalget
Tech
Ringnes vil kjøpe Tryvannstårnet
Aktuelt
Storkjøp for nesten en halv milliard (+)
Transaksjoner
Se alle Pluss-saker
Flere boligblokker på Bekkestua
Bolig
Har hentet 1,6 milliarder til eiendomskjøp
Aktuelt
Slipper å bruke hele eiendommen til barnehage – vil bygge 130 boliger (+)
Bolig
Påbygg kan gi 40 nye leiligheter på vestkanten (+)
Bolig