Nyheter

Gågatenettet i Oslo sentrum tredobles

I forslaget for den langsiktige utviklingen av sentrumsgater og byrom legges det til rette for å prioritere myke trafikanter i alle gater i sentrum.

Planforslaget er på offentlig høring til og med 24. august.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

I går ble planforslaget «Områderegulering for gater og byrom i sentrum – Bilfritt byliv» lagt ut til offentlig ettersyn. Der foreslår Plan- og bygningsetaten (PBE) å omregulere store deler av gatenettet, plasser, parker og torg innenfor Ring 1 i Oslo sentrum. Målet med planen er mer byliv og bedre forhold for fotgjengere og syklister.

I tillegg skal fremkommelighet for kollektivtrafikken, HC-parkering, varelevering og parkering for håndverkere være ivaretatt. Atkomst til eiendommer opprettholdes.

Planforslaget består av to varianter, som begge er konsekvensutredet. Det er noe variasjon i vekting av prioriteringen mellom gående, syklende og kollektiv i de to alternativene, men ingen gater i sentrum skal lenger ha bilen som høyeste prioritet.

Av forslaget fremgår det at gateparkering for privatbiler reguleres bort, mens gågatenettet kan bli mer enn tredoblet fra dagens 24.000 til 84.000 kvadratmeter. Det legges i tillegg opp til en dobling av sykkelveinettet og en femdobling av arealer for torg.

– Nå går vi fra visjon til handling. Oslo sentrum skal bli bedre for handel, besøkende og de som bor og jobber her. Det er en plan som kommer til å forme sentrum i mange tiår, og gjøre byen enda mer menneskevennlig, uttaler byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen, i en pressemelding.

Hun påpeker at forslaget legger til rette for å prioritere myke trafikanter i alle gater i sentrum. En rekke nye gågater på tvers skal binde Karl Johans gate sammen med havnepromenaden og Akershus festning. Kirkegata blir den viktigste av de nye gågatene nord/sør.

– Vi trenger å omdisponere dyrebare arealer. Se bare på hvor populær Torggata har blitt – en kjempefin gate der handel og næringsliv blomstrer etter omleggingen til sambruksgate, uttaler Oslos byplansjef Ellen de Vibe, i pressemeldingen.

Hun mener planen om bilfritt sentrum er et paradigmeskifte.

– Det er omtrent som da man gikk fra hestekjøretøy til bil. Nå går vi fra bilarealer til menneskearealer, sier hun.

Planforslaget er på offentlig høring til og med 24. august. Etter høringsperioden vil innspillene jobbes inn i forslaget, som sendes til politisk behandling på nyåret.

– Vi ønsker medvirkning og oppfordrer byaktører og Oslos befolkning til å si sin mening slik at de beste løsningene velges for Oslo sentrum. Her er det mange hensyn å ta, og vi håper at mange engasjerer seg i prosessen, sier Hanna E. Marcussen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Gikk på en smell etter sprengningsarbeider hos naboen
Juss
Skal behandle sak om badetomten på Stovner
Utvikling
UNION henter fra Akershus Eiendom
Karriere
Selskapet bak MESH henter 40 mill
Tech
Her skal Fredensborg bygge boliger og næring
Bolig
Ser du hele bildet i eiendom?
Estate PLUSS gir deg tilgang til alt!
Nye PLUSS artikler hver dag,
bestill Estate PLUSS her
Colliers ansetter i retailavdelingen
Karriere
Bygger for 232 millioner kroner i Oslo øst
Aktuelt
Lyspunkter i retailsektoren
Play
Foreslår mange hundre nye boliger på elvebredden (+)
Bolig