Estate Nyheter

Nyheter – Norge

Vil føre opp 10 000 m2

Avantor vil føre opp drøyt 10 000 kvadratmeter kombinert bebyggelse i Gullhaug Torg 2A.

Jan Revfem

onsdag 17. august 2016 8:50 (Oppdatert 8. januar 2017 12:31)

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen.

Planområdet er på ca. 13 mål og er i dag regulert til byggområde for bolig- og næringsbygg, samt offentlige trafikkområder. Den gjeldende planen på ca. 4100 kvadratmeter er imidlertid ikke gjennomført, og byggeområdet benyttes i dag til parkering. I den gjeldende reguleringen er det ikke stilt krav til utearealer for boligene

Avantor ønsker nå å føre opp et kombinert bolig- og næringsbygg på 10 700 kvadratmeter (se illustrasjon, hvorav 5000 kvadratmeter med boliger, 4200 kvadratmeter med kontorer, samt 1500 med næringsarealer. Høyden skal være inntil 16 etasjer. Det vil gi en utnyttelse på ca. 200 prosent BRA og doble antall kvadratmeter med boliger.

Prosjektet inngår også i FutureBuilt-programmet og er tenkt oppført som et nullenergibygg. En oppgradering av offentlige torg, møteplasser og friområder inngår også i planarbeidet, som utføres av COWI AS og Snøhetta AS. De har nå varslet oppstart om detaljregulering av tomten.

Plan- og bygningsetatens foreløpige vurdering er at de støtter forslaget om en kombinert bolig- og næringsbebyggelse med høye klima- og miljøambisjoner. Etaten støtter også prosjektets muligheter og en spennende miljøprofil så lenge kravene og kvalitetene i FutureBuilt-programmet videreføres.
Det stilles ingen krav om at utearealene til boliger må plasseres på bakkenivå.

Den gjeldende reguleringen fra 2010 åpner opp for bygg inntil 75 meter. Den seneste byrådserklæringen slår fast at høyhusstrategien ligger fast, samt at det på enkelte knutepunkter kan tillates høyhus over 12 etasjer, gitt at de arkitektoniske kvalitetene ivaretas.

Det er også flere argumenter for et høyhus med høy arkitektonisk kvalitet på Gullhaug Torg, men etaten mener at byggets fotavtrykk må reduseres for å sikre større arealer til fellesskapet på toget.

Leilighetsfordelingen må sikre en større andel store leiligheter, og planmyndighetene anbefaler minst 50 prosent leiligheter over 80 kvadratmeter. Bydelen og Byantikvaren må dessuten involveres i det videre planarbeidet.

Avantor kjøpte i fjor høst Gullhaug Torg 1-3 fra Astrup-familien. NE nyheter skrev for en uke siden at Torgbygget i Nydalen (Nydalsveien 33) er klar for offisiell åpning 15. september.

Illustrasjon: Snøhetta

Nyhetsbrev Norge

Få det beste av Estate Media i din innboks

Siste nyheter Estate Norge

Oxer utvikler i Nittedal

Nyheter / fredag 24. mars 2017

Fredrik Selmers vei 2 solgt

Nyheter / fredag 24. mars 2017

Stor uenighet om Kvadraturen

Nyheter / fredag 24. mars 2017

Rask gevinst i Kvadraturen

Nyheter / fredag 24. mars 2017

Her kommer en ny bygård

Nyheter / fredag 24. mars 2017

Nye regler begrenser bruk av underleverandører

Nyheter / fredag 24. mars 2017

Mest leste nyheter Estate Norge
Ambassadesalget i gangAmbassadesalget i gang 20. mars 2017
Her kan det komme 780 leiligheterHer kan det komme 780 leiligheter 21. mars 2017
Perle ved slottet til salgsPerle ved slottet til salgs 22. mars 2017

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Teknologi – en drivkraft for endring

Nyheter / fredag 24. mars 2017

Hva fremtiden bringer er uvisst, men at vi vil endre måten vi jobber og lever på er sikkert.

Generasjon X, Y og Z inntar arbeidslivet

Nyheter / torsdag 23. mars 2017

Med helt andre krav til hvordan de ønsker å jobbe.

Rigg bedriften for suksess

Nyheter / onsdag 22. mars 2017

Å flytte innebærer utrolig mye mer enn det å bytte lokasjon og kjøpe nye møbler.

Telenor har testet 5G

Nyheter / tirsdag 21. mars 2017

Robot-kirurgi og selvkjørende biler blir en realitet med femte generasjons mobilnett.

Mye mer en et kontor

Nyheter / mandag 20. mars 2017

– Aspelin Ramm er en utleier med fokus på fleksibilitet, miljøfaktorer og omgivelsene rundt.

Kronikk: Den digitale arbeidsplassen

Nyheter / fredag 17. mars 2017

Digitaliseringen vil fortsette å utradere alle som møter den med ignoranse, mens den vil belønne de nysgjerrige.